Team Members

Susan Macdonald, Project Director
Sara Lardinois, Project Manager
Sara Galerne, Senior Project Coordinator

Randi Kilzer, Senior Project Coordinator (2012–2013)
Laura Matarese, Project Graduate Intern (2014-2015)
Mesut Dinler, Project Graduate Intern (2013–2014)
Luise Rellensmann, Project Graduate Intern (2012–2013)
Ana Paula Arato Gonçalves, Project Graduate Intern (2011–2012)

Page: November 2016