The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300265066
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300265066

 

Record Type: concept
pilgrim badges (badges, identifying artifacts, ... Visual and Verbal Communication (hierarchy name))

 

Note: Refers to small plaques available at the major shrines visited by pilgrims and worn by successful pilgrims as a souvenir and proof of their journey. The badges celebrated the saint or devotional object venerated at the pilgrimage site. Amongst the most distinctive pilgrim badges are the scallop-shell badges from the shrine of St James in Santiago de Compostella, a badge sold as early as the 11th century. Badges were usually made of metal and were usually worn pinned to a hat. Badges also provided practical benefits, by marking the wearer as a person entitled to aid, hospitality and safe-conduct, for example; there were also supernatural benefits since badges were normally allowed to touch the shrine they commemorated and were thus thought to be transformed into secondary relics. Pilgrim badges were especially popular in the Middle Ages in Europe, particularly in the 14th and 15th centuries, but declined after the Reformation of the mid-16th century. However, there are a few instances of sites that continue to use associated badges in the present day.
 
Terms:
pilgrim badges (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
pilgrim badge (C,U,English,AD,U,SN)
pilgrims' badges (C,U,English,UF,U,N)
pilgrims' badge (C,U,English,UF,U,N)
badges, pilgrim (C,U,English,UF,U,N)
pilgrim emblems (C,U,English,UF,U,N)
pilgrim medallions (C,U,English,UF,U,N)
朝聖者徽章 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
朝聖徽章 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
cháo shèng huī zhāng (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
chao sheng hui zhang (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
ch'ao sheng hui chang (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
pelgrimstekens (C,U,Dutch-P,D,U,U)
pelgrimsinsigne (C,U,Dutch,UF,U,U)
pelgrimsinsignes (C,U,Dutch,UF,U,U)
enseignes de pèlerinage (C,U,French-P,D,U,PN)
enseigne de pèlerinage (C,U,French,UF,U,N)

Facet/Hierarchy Code:  V.VW

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Visual and Verbal Communication (hierarchy name)
.... Visual and Verbal Communication (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Information Forms (hierarchy name)
........ Information Forms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of information forms (objects)
............ information forms (objects) (G)
Hierarchy of information artifacts
................ information artifacts (G)
Hierarchy of <information artifacts by function>
.................... <information artifacts by function> (G)
Hierarchy of identifying artifacts
........................ identifying artifacts (G)
Hierarchy of badges
............................ badges (G)
Hierarchy of pilgrim badges
................................ pilgrim badges (G)

Additional Parents:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Visual and Verbal Communication (hierarchy name)
.... Visual and Verbal Communication (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Information Forms (hierarchy name)
........ Information Forms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of information forms (objects)
............ information forms (objects) (G)
Hierarchy of document genres
................ document genres (G)
Hierarchy of <documents by function>
.................... <documents by function> (G)
Hierarchy of <identifying markings and symbols>
........................ <identifying markings and symbols> (G)
Hierarchy of devices (symbols)
............................ devices (symbols) (G)
Hierarchy of insignias (devices)
................................ insignias (devices) (G)
Hierarchy of pilgrim badges
.................................... pilgrim badges (G)
 
Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Visual and Verbal Communication (hierarchy name)
.... Visual and Verbal Communication (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Visual Works (hierarchy name)
........ Visual Works (hierarchy name) (G)
Hierarchy of visual works (works)
............ visual works (works) (G)
Hierarchy of <visual works by function>
................ <visual works by function> (G)
Hierarchy of pilgrim souvenirs
.................... pilgrim souvenirs (G)
Hierarchy of pilgrim badges
........................ pilgrim badges (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 指朝聖者參觀的主要神殿所提供之小徽章,並由成功的朝聖者配戴,作為旅程的紀念品及證明。這些徽章是用於紀念並向朝聖地的聖人或聖物致敬。在所有朝聖者徽章中,最特別的要屬聖地亞哥古城內的聖約翰神殿的扇貝殼徽章,最初見於11世紀。徽章同時提供實際的好處,不僅標示著穿戴者有資格受到幫助、招待、擁有安全通行權;也因為徽章被允許接觸神殿而使穿戴者獲得超自然的力量,這種形式隨後成為一種習俗。朝聖者徽章於中世紀歐洲最威盛行,尤其14及15世紀時,但於16世紀中期宗教改革後開始式微。即使如此,至今仍有數個朝聖地點使用相關徽章。 
Dutch ..... Verwijst naar kleine plaquettes die verkrijgbaar waren bij belangrijke heiligdommen welke door pelgrims werden bezocht, en die als aandenken of bewijsstuk werden gedragen door de pelgrims die de bedevaart met succes hadden afgelegd. De tekens zijn een eerbetoon aan de heilige of het devotieobject dat in het bedevaartsoord werd vereerd. De opvallendste pelgrimstekens zijn de tekens in de vorm van een jakobsschelp van het heiligdom van St. Jacobus in Santiago de Compostela, welke reeds in de 11de eeuw werden verkocht. De tekens waren meestal uit metaal vervaardigd en werden doorgaans aan een hoed vastgespeld. De tekens boden ook praktisch voordeel, want ze gaven de drager recht op bijvoorbeeld hulp, gastvrijheid of een vrijgeleide; ook waren er bovennatuurlijke voordelen aan verbonden, aangezien het meestal toegestaan was om met de tekens het heiligdom aan te raken, waardoor de tekens op hun beurt de status van secundair reliek verkregen. Pelgrimstekens waren met name populair in het Europa van de middeleeuwen, met als hoogtepunt de 14de en 15de eeuw, maar na de reformatie van de 16de eeuw nam hun populariteit af. Niettemin zijn er ook nu nog enkele heiligdommen waar pelgrimstekens in gebruik zijn. 

Sources and Contributors:
朝聖者徽章............  [AS-Academia Sinica Preferred]
..............  AS-Academia Sinica data (2014-)
朝聖徽章............  [AS-Academia Sinica]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
badges, pilgrim............  [VP]
.............................  BHA, Authority file (1973-2003)
ch'ao sheng hui chang............  [AS-Academia Sinica]
......................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
chao sheng hui zhang............  [AS-Academia Sinica]
...................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
cháo shèng huī zhāng............  [AS-Academia Sinica]
...................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
enseigne de pèlerinage............  [VP]
.........................................  BHA, Authority file (1973-2003) accessed 16 December 2004
enseignes de pèlerinage............  [VP]
.........................................  Getty Vocabulary Program rules
pelgrimsinsigne............  [RKD, AAT-Ned]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  Am-MovE thesaurus
.............................  Religieus Erfgoed (2008)
.............................  Woordenlijst religieuze voorwerpen
pelgrimsinsignes............  [RKD, AAT-Ned]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  Am-MovE thesaurus
.............................  Religieus Erfgoed (2008)
.............................  Woordenlijst religieuze voorwerpen
pelgrimstekens............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  Am-MovE thesaurus
.............................  Religieus Erfgoed (2008)
pilgrim badge............  [VP]
..........................  Grove Art Online (2003-2008) accessed 5 October 2004
pilgrim badges............  [GCI Preferred, VP Preferred]
.............................  AATA database (2002-) 127379 checked 26 January 2012
.............................  BHA, Authority file (1973-2003)
pilgrim emblems............  [VP]
.............................  BHA, Authority file (1973-2003)
pilgrim medallions............  [VP]
...................................  BHA, Authority file (1973-2003)
pilgrims' badge............  [VP]
.............................  Oxford Dictionary of Archaeology [online] (2004) accessed 5 October 2004
pilgrims' badges............  [VP]
.............................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, GCI, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
............  AATA database (2002-) 127379 checked 26 January 2012
............  BHA, Authority file (1973-2003)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Grove Art Online (2003-2008) accessed 5 October 2004
.......... Oxford Dictionary of Archaeology [online] (2004) accessed 5 October 2004
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Am-MovE thesaurus
.......... Religieus Erfgoed (2008)
.......... Woordenlijst religieuze voorwerpen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust