The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300386347
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300386347

 

Record Type: concept
printing firms (<business enterprises by function>, businesses (business enterprises), ... Organizations (hierarchy name))

 

Note: Business enterprises centered on the printing press, having the main objective of printing books, journals, art prints, or other works. For enterprises having the primary objective of making printed products available to the public, but who may also print these products, use "publishing houses."
 
Terms:
printing firms (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
printing firm (C,U,English,AD,U,SN)
firms, printing (C,U,English,UF,U,U)
presses (printing firms) (C,U,English,UF,U,U)
drukkerijen (C,U,Dutch-P,D,U,U)
drukkerij (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HN

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Organizations (hierarchy name)
.... Organizations (hierarchy name) (G)
Hierarchy of organizations (groups)
........ organizations (groups) (G)
Hierarchy of businesses (business enterprises)
............ businesses (business enterprises) (G)
Hierarchy of <business enterprises by function>
................ <business enterprises by function> (G)
Hierarchy of printing firms
.................... printing firms (G)

Additional Parents:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Organizations (hierarchy name)
.... Organizations (hierarchy name) (G)
Hierarchy of organizations (groups)
........ organizations (groups) (G)
Hierarchy of businesses (business enterprises)
............ businesses (business enterprises) (G)
Hierarchy of <business enterprises by form>
................ <business enterprises by form> (G)
Hierarchy of companies
.................... companies (G)
Hierarchy of partnerships (companies)
........................ partnerships (companies) (G)
Hierarchy of firms
............................ firms (G)
Hierarchy of printing firms
................................ printing firms (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Zakelijke ondernemingen rond een drukpers, met als voornaamste bezigheid het drukken van boeken, bladen, kunstprenten of andere werken. Gebruik 'uitgeverijen' voor ondernemingen die zich voornamelijk bezig houden met het algemeen beschikbaar maken van gedrukte werken, maar daarnaast misschien zelf ook aan drukken doen. 

Related concepts:
distinguished from ....  publishing houses
..................................  (<business enterprises by function>, businesses (business enterprises), ... Organizations (hierarchy name)) [300386627]

Sources and Contributors:
drukkerij............  [RKD, AAT-Ned]
....................  AAT-Ned (1994-)
....................  UvA Talen
....................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
drukkerijen............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  UvA Talen
.......................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
firms, printing............  [VP]
.............................  Getty Vocabulary Program rules
presses (printing firms)............  [VP]
.........................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
printing firm............  [VP]
..........................  Grove Art Online (2008-)
printing firms............  [VP Preferred]
.............................  Grove Art Online (2008-)
.............................  Wells, Productivity in a Printing Firm (1958) title
.............................  Yanagisako, Producing Culture and Capital: Family Firms in Italy (2002) 166
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Grove Art Online (2008-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust