The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300391468
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300391468

 

Record Type: concept
Devonian (Paleozoic, Phanerozoic, ... Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: An interval of the Paleozoic Era that followed the Silurian Period and preceded the Carboniferous Period, spanning between about 419.2 million and 358.9 million years ago. This period featured diverse and abundant aquatic life. Forests and marine organisms known as ammonites appeared early in the Devonian, and later amphibians appeared, the first vertebrates on land.
 
Terms:
Devonian (preferred,C,U,English,UF,U,U)
Devonian Period (C,U,English,UF,U,U)
devoon (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by general era>
........ <styles, periods, and cultures by general era> (G)
Hierarchy of geologic time scale
............ geologic time scale (G)
Hierarchy of Phanerozoic
................ Phanerozoic (G)
Hierarchy of Paleozoic
.................... Paleozoic (G)
Hierarchy of Devonian
........................ Devonian (G)

Additional Notes:
Dutch ..... De periode van het paleozoïcum die na het siluur en vóór het carboon kwam, en duurde van ongeveer 419,2 miljoen tot 358,9 miljoen jaar geleden. Deze tijd werd gekenmerkt door de diversiteit en veelvuldigheid van het aquatische leven. Bossen en de mariene organismen die ammonieten genoemd worden ontstonden in het vroege devoon, en later verschenen de amfibieën als eerste gewervelde dieren op het land. 

Related concepts:
followed ....  Silurian
................  (Paleozoic, Phanerozoic, ... Styles and Periods (hierarchy name)) [300391265]
preceded ....  Carboniferous
................  (Paleozoic, Phanerozoic, ... Styles and Periods (hierarchy name)) [300391469]

Sources and Contributors:
Devonian............  [VP Preferred]
.................  American Heritage Dictionary (1982)
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 10 July 2014
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 10 July 2014
Devonian Period............  [VP]
.............................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
devoon............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  UvA Talen
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 10 July 2014
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 10 July 2014
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust