The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300391265
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300391265

 

Record Type: concept
Silurian (Paleozoic, Phanerozoic, ... Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: In the geologic time scale, the third period of the Paleozoic Era. It began 443.4 million years ago and ended 419.2 million years ago, following the Ordovician Period and preceding the Devonian Period. It is characterized by a rise in sea levels and a proliferation of fish species. Vascular plants colonized coastal lowlands but continental interiors were mostly devoid of life.
 
Terms:
Silurian (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
Silurian Period (C,U,English,UF,U,U)
siluur (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by general era>
........ <styles, periods, and cultures by general era> (G)
Hierarchy of geologic time scale
............ geologic time scale (G)
Hierarchy of Phanerozoic
................ Phanerozoic (G)
Hierarchy of Paleozoic
.................... Paleozoic (G)
Hierarchy of Silurian
........................ Silurian (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Op de geologische tijdschaal de derde periode van het paleozoïcum. Het begon 443,4 miljoen jaar geleden, na het ordovicium, en eindigde 419,2 miljoen jaar geleden, vóór het devoon. Deze tijd werd gekenmerkt door een stijging van het zeeniveau en een sterke groei van het aantal vissoorten. Vaatplanten koloniseerden de lage kustvlakten, maar verder landinwaarts bleven de continenten grotendeels levenloos. 

Related concepts:
followed ....  Ordovician
................  (Paleozoic, Phanerozoic, ... Styles and Periods (hierarchy name)) [300391264]
preceded ....  Devonian
................  (Paleozoic, Phanerozoic, ... Styles and Periods (hierarchy name)) [300391468]

Sources and Contributors:
Silurian............  [GCI Preferred, VP Preferred]
.................  AATA database (2002-) accessed 24 April 2014
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 24 April 2014
.................  McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology Online (2000-2004) accessed 24 April 2014
Silurian Period............  [GCI, VP]
.............................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 24 April 2014
.............................  McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology Online (2000-2004) accessed 24 April 2014
siluur............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  UvA Talen
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [GCI, VP]
.......... AATA database (2002-) accessed 24 April 2014
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 24 April 2014
.......... McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology Online (2000-2004) accessed 24 April 2014
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust