The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300343447
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300343447

 

Record Type: concept
finishing schools (preparatory schools (institutions), schools (institutions), ... Organizations (hierarchy name))

 

Note: Private schools, usually for girls, that emphasized training in domestic skills, cultural behavior, and social activities, allowing young ladies of certain social classes to be "finished" prior to their introduction into the traditional adult female role in polite society. In addition to limited training in general education, finishing schools typically taught subjects such as manners, posture, needlework, drawing, meal planning, wardrobe planning, the art of conversation, supervision of child care, singing, dance, etc.
 
Terms:
finishing schools (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
finishing schools (Dutch-P,D,U,U)
finishing school (C,U,English,AD,U,U)
schools, finishing (C,U,English,UF,U,U)
finishing-schools (C,U,English,UF,U,U)
charm schools (C,U,English,UF,U,U)
精修學校 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
女子精修學校 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
淑女學堂 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
jīng xiū xué xiào (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
jing xiu xue xiao (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
ching hsiu hsüeh hsiao (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HN

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Organizations (hierarchy name)
.... Organizations (hierarchy name) (G)
Hierarchy of organizations (groups)
........ organizations (groups) (G)
Hierarchy of institutions (organizations)
............ institutions (organizations) (G)
Hierarchy of <institutions by activity>
................ <institutions by activity> (G)
Hierarchy of educational institutions
.................... educational institutions (G)
Hierarchy of schools (institutions)
........................ schools (institutions) (G)
Hierarchy of preparatory schools (institutions)
............................ preparatory schools (institutions) (G)
Hierarchy of finishing schools
................................ finishing schools (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 專門訓練學生的家政技能、文藝修養和社交禮儀的私立學校,多為女校。在注重禮儀教養的社會中,特定社會階層的年輕女性必須接受「精修」教育,才能成為社交界期望的典型成年女性。精修學校提供的一般教育課程有限,教授課程通常包括社交禮儀、美姿美儀、針線女紅、繪畫、膳食規畫、衣著打扮、談話技巧、兒童教養、歌唱、社交舞等等。 
Dutch ..... Particuliere scholen, meestal voor meisjes, met voornamelijk opleidingen in huishoudelijke vaardigheden, cultureel gedrag en sociale activiteiten, zodat jonge dames van bepaalde sociale klassen klaar zijn voor de traditionele rol van volwassen vrouwen in beschaafde gemeenschappen. Naast een beperkt onderwijs in algemene kennis worden op finishing schools voornamelijk zaken aangeleerd als goede manieren, houding, handwerken, tekenen, maaltijdplanning, kledingplanning, conversatietechnieken, toezicht op kinderopvang, zang en dans. 

Sources and Contributors:
精修學校............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
女子精修學校............  [AS-Academia Sinica]
.................  AS-Academia Sinica data (2014-)
淑女學堂............  [AS-Academia Sinica]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
charm schools............  [VP]
..........................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
ching hsiu hsüeh hsiao............  [AS-Academia Sinica]
.........................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
finishing school............  [VP]
.............................  Webster's Third New International Dictionary (1986)
finishing schools............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
................................  AAT-Ned (1994-)
................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
................................  Merriam-Webster's Collegiate Dictionary [online] (1997-2002)
................................  Newcomer and Gibson, Vital Statistics from Vassar College (1924)
................................  Webster's Third New International Dictionary (1986)
finishing-schools............  [VP]
................................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 19 July 2010
jing xiu xue xiao............  [AS-Academia Sinica]
................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
jīng xiū xué xiào............  [AS-Academia Sinica]
................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
schools, finishing............  [VP]
...................................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, RKD, AAT-Ned, VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust