The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300389678
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300389678

 

Record Type: concept
beating (assembling process) (assembling (additive and joining process), <additive and joining processes and techniques>, ... Processes and Techniques (hierarchy name))

 

Note: Any of various assembling techniques that press additions firmly onto finished parts. In the context of bookbinding, the process of flattening the leaves or gatherings of a text block before sewing or stitching by striking them repeatedly with a beating hammer, in order to compress and flatten them, or, in rebinding, to remove the backing shoulders. Similarly, in the context of weaving or similar activities, the process of using a beater or comb to press each new weft into correct position against existing wefts.
 
Terms:
beating (assembling process) (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
beaten (assembling process) (C,U,English,UF,U,U)
slaan (assemblageproces) (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Processes and Techniques (hierarchy name)
.... Processes and Techniques (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <processes and techniques by specific type>
........ <processes and techniques by specific type> (G)
Hierarchy of <additive and joining processes and techniques>
............ <additive and joining processes and techniques> (G)
Hierarchy of assembling (additive and joining process)
................ assembling (additive and joining process) (G)
Hierarchy of beating (assembling process)
.................... beating (assembling process) (G)

Additional Parents:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Processes and Techniques (hierarchy name)
.... Processes and Techniques (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <processes and techniques by specific type>
........ <processes and techniques by specific type> (G)
Hierarchy of <object-making processes and techniques>
............ <object-making processes and techniques> (G)
Hierarchy of bookbinding and bookbinding processes and techniques
................ bookbinding and bookbinding processes and techniques (G)
Hierarchy of <bookbinding processes and techniques>
.................... <bookbinding processes and techniques> (G)
Hierarchy of beating (assembling process)
........................ beating (assembling process) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Elk van verschillende assemblageprocessen waarin toevoegingen stevig op afgewerkte stukken worden geperst. In de context van boekbinden, het proces van het vlakken can bladen of het verzamelen van een tekstblok voor naaien of hechten door ze herhaaldelijk met een hamer te slaan, om ze te samen te persen en plat te maken. Of, bij het opnieuw inbinden, om de rugsteunen te verwijderen. Ook in het kader van het weven of soortgelijke activiteiten, het gerbruik van een klopper of kam om elke nieuwe inslagdraad in de juiste positie tegen de bestaande inslagen te drukken. 

Sources and Contributors:
beaten (assembling process)............  [VP]
...............................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
beating (assembling process)............  [VP Preferred]
...............................................  Contributed as a candidate term Candidate term -- HRC -- 5/1996
...............................................  Middleton, History of English Craft Bookbinding Technique (1963)
...............................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
...............................................  Roberts and Etherington, Bookbinding and Conservation (1982)
...............................................  Tidball, The Weaver's Book (1961)
slaan (assemblageproces)............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.........................................  AAT-Ned (1994-)
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Middleton, History of English Craft Bookbinding Technique (1963)
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
.......... Tidball, The Weaver's Book (1961)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust