The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300301443
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300301443

 

Record Type: concept
tintinnabulos (clapper bells, suspended bells, ... Furnishings and Equipment (hierarchy name))

 

Note: Bells having a very particular ceremonial significance in ancient or Roman Catholic ceremonies. It may refer to a bell mounted on a pole and carried in procession or otherwise displayed, signifying a cathedral (seat of a bishop) and its link to the Pope. It derives from a medieval practice where a mounted bell was used in papal processions to alert passersby of the approach of the Pope. The term may also refer to a distinctive Etruscan or Roman carved or decorated ceremonial or funereal bell, or such a bell-shape depicted in two dimensions in a relief sculpture or wall painting.
 
Terms:
tintinnabulos (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
tintinnabulo (C,U,English,AD,U,SN)
tintinnabulo (Italian,AD,U,SN)
tintinnabulum (C,U,English,UF,U,N)
tintinnabulum (Latin,UF,U,N)
tintinnabulum (Dutch,AD,U,U)
小鐘 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
小鈴 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
宗座鈴 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
xiǎo líng (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
xiao ling (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
hsiao ling (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
tintinnabula (C,U,Dutch-P,D,U,U)
Tintinnabulum (C,V,German-P,D,SN)
Cincinabulum (C,V,German,AD,SN)
Cymbala (C,V,German,AD,PN)
Cymbalum (C,V,German,AD,SN)
Tintinnabula (C,V,German,AD,PN)
tintinnaboli (C,U,Italian-P,D,U,PN)
tintinnabolo (C,U,Italian,AD,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  V.TT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Furnishings and Equipment (hierarchy name)
.... Furnishings and Equipment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Sound Devices (hierarchy name)
........ Sound Devices (hierarchy name) (G)
Hierarchy of sound devices (equipment)
............ sound devices (equipment) (G)
Hierarchy of <sound devices by acoustical characteristics>
................ <sound devices by acoustical characteristics> (G)
Hierarchy of idiophones
.................... idiophones (G)
Hierarchy of struck idiophones
........................ struck idiophones (G)
Hierarchy of directly struck idiophones
............................ directly struck idiophones (G)
Hierarchy of percussion idiophones
................................ percussion idiophones (G)
Hierarchy of percussion idiophones: hollow-bodied
.................................... percussion idiophones: hollow-bodied (G)
Hierarchy of <bells and sets of bells>
........................................ <bells and sets of bells> (G)
Hierarchy of bells (idiophones)
............................................ bells (idiophones) (G)
Hierarchy of suspended bells
................................................ suspended bells (G)
Hierarchy of clapper bells
.................................................... clapper bells (G)
Hierarchy of tintinnabulos
........................................................ tintinnabulos (G)

Additional Parents:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Object Genres (hierarchy name)
.... Object Genres (hierarchy name) (G)
Hierarchy of object genres (object classifications)
........ object genres (object classifications) (G)
Hierarchy of <object genres by function>
............ <object genres by function> (G)
Hierarchy of ceremonial objects
................ ceremonial objects (G)
Hierarchy of religious objects
.................... religious objects (G)
Hierarchy of liturgical objects
........................ liturgical objects (G)
Hierarchy of tintinnabulos
............................ tintinnabulos (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 古時候或古羅馬天主教慶典中極具節慶意義的小鐘。也可指稱黏附於竿子上的鐘,用於攜帶或展示,意義上象徵著主教座,並與教宗有連結。源自於中世紀的修行法,即將小鐘用於教宗附身時,提醒路人教宗的到來。此詞彙也用於指稱伊特魯裡亞或羅馬所雕刻的慶典或葬禮特色小鐘,或指繪製於牆壁或浮雕上的鐘狀圖案。 
Dutch ..... Bel met een specifieke betekenis tijdens oude of rooms-katholieke ceremonies. Het kan een klokje zijn op een steel dat men tijdens een processie meedraagt of op een andere manier uitstalt en dat een kathedraal (de zetel van een bisschop) symboliseert en de band daarvan met de paus. Het gebruik ervan gaat terug tot de Middeleeuwen, toen men tijdens pauselijke processies voorbijgangers met een bel waarschuwde dat de paus eraan kwam. De term kan ook verwijzen naar versierde Etruskische en Romeinse begrafenisklokken en ceremoniële klokken of voor afbeeldingen daarvan in twee dimensies op reliëfs of muurschilderingen. 
German ..... Glocke mit einer sehr speziellen zeremoniellen Bedeutung in antiken oder römisch-katholischen Zeremonien. Die Bezeichnung kann sich auf eine Glocke beziehen, die an einer Tragstange befestigt ist und in einer Prozession getragen oder auf andere Weise präsentiert wird, um auf eine Kathedrale (Bischofssitz) und seine Verbindung mit dem Papst hinzuweisen. Diese Verwendung ist abgeleitet von einer mittelalterlichen Praxis, in der eine an einer Stange befestigte Glocke in päpstlichen Prozessionen benutzt wurde, um Passanten die Ankunft des Papstes zu verkünden. Die Bezeichnung kann sich auch auf eine besondere etruskische oder römische, geschnitzte oder verzierte zeremonielle oder in Trauerzeremonien benutzte Glocke beziehen, oder auf eine solche Glockenform in zweidimensionaler Darstellung in einem Relief oder einem Wandgemälde. 

Sources and Contributors:
小鐘............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
小鈴............  [AS-Academia Sinica]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
宗座鈴............  [AS-Academia Sinica]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
Cincinabulum............  [IfM-SMB-PK]
.......................  AAT-Deutsch (2012-)
Cymbala............  [IfM-SMB-PK]
.................  Ruf, Lexicon Musikinstumente (1991) 517
Cymbalum............  [IfM-SMB-PK]
.................  Briner, Reclams Musikinstrumentenführer (4. Aufl.) 501
hsiao ling............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
tintinnaboli............  [VP]
.......................  Getty Vocabulary Program rules
tintinnabolo............  [ICCD, VP]
.......................  ICCD database (1988-)
tintinnabula............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP]
.......................  AAT-Ned (1994-)
Tintinnabula............  [IfM-SMB-PK]
.......................  AAT-Deutsch (2012-)
tintinnabulo............  [ICCD Preferred, VP]
.......................  Catholic Encyclopedia [online] (2003-)
.......................  ICCD database (1988-)
.......................  Thesaurus des Objets Religieux (1999) 117
tintinnabulos............  [VP Preferred]
..........................  Catholic Encyclopedia [online] (2003-)
tintinnabulum............  [RKD, AAT-Ned, VP]
..........................  AAT-Ned (1994-)
..........................  Catholic Encyclopedia [online] (2003-)
Tintinnabulum............  [IfM-SMB-PK Preferred]
..........................  Brenner, Bestandskatalog Musikinstrumentensammlung Göttingen (2021) 297; Inv.-Nr. 738; 11.111.242.122.121.1
..........................  Briner, Reclams Musikinstrumentenführer (4. Aufl.) 501
..........................  Ruf, Lexicon Musikinstumente (1991) 517
..........................  Sachs, Reallexikon der Musikinstrumente (1913/1979) 387b
xiao ling............  [AS-Academia Sinica]
....................  AS-Academia Sinica data (2014-)
xiǎo líng............  [AS-Academia Sinica]
....................  AS-Academia Sinica data (2014-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, ICCD, IfM-SMB-PK, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (2009)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Catholic Encyclopedia [online] (2003-)
.......... Thesaurus des Objets Religieux (1999)
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
German .......... [IfM-SMB-PK]
.......... IfM Berlin

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust