The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300440733
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300440733

 

Record Type: concept
ship's bells (clapper bells, suspended bells, ... Furnishings and Equipment (hierarchy name))

 

Note: Metal percussion instruments, often in bronze or brass, used on ships to give signals for the timing of watches, in case of fog, during anchoring maneuvers, or as a general alarm. Traditionally these have the name of the ship they are used on engraved or cast on their surface.
 
Terms:
ship's bells (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
ship's bell (C,U,English,AD,U,SN)
scheepsbellen (C,U,Dutch-P,D,U,PN)
scheepsbel (C,U,Dutch,AD,U,SN)
Schiffsglocken (C,U,German,D,U,U)
Schiffsglock (C,U,English,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.TT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Furnishings and Equipment (hierarchy name)
.... Furnishings and Equipment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Sound Devices (hierarchy name)
........ Sound Devices (hierarchy name) (G)
Hierarchy of sound devices (equipment)
............ sound devices (equipment) (G)
Hierarchy of <sound devices by acoustical characteristics>
................ <sound devices by acoustical characteristics> (G)
Hierarchy of idiophones
.................... idiophones (G)
Hierarchy of struck idiophones
........................ struck idiophones (G)
Hierarchy of directly struck idiophones
............................ directly struck idiophones (G)
Hierarchy of percussion idiophones
................................ percussion idiophones (G)
Hierarchy of percussion idiophones: hollow-bodied
.................................... percussion idiophones: hollow-bodied (G)
Hierarchy of <bells and sets of bells>
........................................ <bells and sets of bells> (G)
Hierarchy of bells (idiophones)
............................................ bells (idiophones) (G)
Hierarchy of suspended bells
................................................ suspended bells (G)
Hierarchy of clapper bells
.................................................... clapper bells (G)
Hierarchy of ship's bells
........................................................ ship's bells (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Wordt gebruikt voor het geven van geluidseinen. De scheepsklok, vaak van brons of messing, bevindt zich meestal op de bak bij het braadspit of de fokkemast en wordt daar gebruikt om signalen te geven bij mist, tijdens ankermanoeuvres, maar ook voor het slaan van de glazen, het geven van alarm bij brand, het samenroepen van het volk e.a. De bel wordt opgehangen aan een galg of onder een klokkestoel. Aan de klepel hangt een allemanseind. 

Related concepts:
contextualized in ....  ships
................................  (<watercraft by general type>, watercraft, ... Furnishings and Equipment (hierarchy name)) [300082981]

Sources and Contributors:
scheepsbel............  [ANET, VP]
.......................  Anet, working group AAT
scheepsbellen............  [ANET Preferred, VP]
..........................  Anet, working group AAT
..........................  van Beylen, Zeilvaartlexicon: viertalig maritiem woordenboek (1985)
..........................  Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Engels (1999) 2953
Schiffsglock............  [VP]
.......................  van Beylen, Zeilvaartlexicon: viertalig maritiem woordenboek (1985) 199
Schiffsglocken............  [ANET, VP]
.............................  van Beylen, Zeilvaartlexicon: viertalig maritiem woordenboek (1985) 199
ship's bell............  [ANET, VP]
.......................  Anet, working group AAT
ship's bells............  [ANET, VP Preferred]
.......................  Anet, working group AAT
.......................  van Beylen, Zeilvaartlexicon: viertalig maritiem woordenboek (1985) 199
.......................  Wede, The Ship's bell. Its history and romance (1972)
 
Subject: .....  [ANET, VP]
............  Anet, working group AAT
 
Note:
English .......... [ANET, VP]
.......... Anet, working group AAT
Dutch .......... [ANET, VP]
.......... Anet, working group AAT

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust