The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300310633
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300310633

 

Record Type: concept
Ailuropoda melanoleuca (species) (Ailuropoda (genus), Ursidae (family), ... Living Organisms (hierarchy name))

 

Note: Members of a species of bear inhabiting bamboo forests in the mountains of central China, distinguished by a striking coat of black and white, a bulky body, round face, and a diet. An unusual anatomic characteristic is an enlarged wrist bone that functions somewhat like a thumb, enabling pandas to handle food with considerable dexterity. Although the animal was formerly classified with racoons and their relatives, it is now agreed that they are bears. It is endangered by loss of habitat.
 
Terms:
Ailuropoda melanoleuca (species) (preferred,C,U,S,English-P,D,L,N)
Ailuropoda melanoleuca (soort) (Dutch-P,D,U,U)
Ailuropoda melanoleuca (species) (Latin-P,D,U,N)
giant panda (C,U,C,English,AD,U,N)
giant pandas (C,U,English,AD,U,N)
panda bears (C,U,English,UF,U,N)
reuzenpanda (C,U,Dutch,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Living Organisms (hierarchy name)
.... Living Organisms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of living organisms (entities)
........ living organisms (entities) (G)
Hierarchy of Eukaryota (domain)
............ Eukaryota (domain) (G)
Hierarchy of Animalia (kingdom)
................ Animalia (kingdom) (G)
Hierarchy of Chordata (phylum)
.................... Chordata (phylum) (G)
Hierarchy of Vertebrata (subphylum)
........................ Vertebrata (subphylum) (G)
Hierarchy of Mammalia (class)
............................ Mammalia (class) (G)
Hierarchy of Carnivora (order)
................................ Carnivora (order) (G)
Hierarchy of Ursidae (family)
.................................... Ursidae (family) (G)
Hierarchy of Ailuropoda (genus)
........................................ Ailuropoda (genus) (G)
Hierarchy of Ailuropoda melanoleuca (species)
............................................ Ailuropoda melanoleuca (species) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Leden van een berensoort die leeft in de bamboebossen in de bergen van Centraal-China, en zich onderscheidt door een opvallende zwart-witte vacht, dikke romp, rond gezicht en speciaal dieet. Een ongebruikelijk anatomisch kenmerk is het vergrote handwortelbeen dat als een soort duim fungeert, waardoor panda's hun eten met grote behendigheid kunnen hanteren. Hoewel dit dier voorheen werd gerekend tot de wasberen en hun verwanten, is men het er tegenwoordig over eens dat het een beer is. De soort wordt met uitsterven bedreigd door verlies van habitat. 

Sources and Contributors:
Ailuropoda melanoleuca (species)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.....................................................  AAT-Ned (1994-)
.....................................................  Animal Diversity Web (1995-) accessed 15 May 2007
.....................................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 15 May 2007
.....................................................  National Museum of Natural History, Mammal Species (2000-) accessed 20 August 2008
.....................................................  Natural History Museum, London (2000-) accessed 20 August 2008
.....................................................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
giant panda............  [VP]
.......................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
giant pandas............  [VP]
.......................  Animal Diversity Web (1995-) accessed 15 May 2007
.......................  BHA Subject Headings (1985-)
.......................  Contributed as a candidate term Minnesota Historical Society, May 1993
.......................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "bear." accessed 15 May 2007
.......................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
.......................  Webster's Third New International Dictionary (1986)
panda bears............  [VP]
.......................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
reuzenpanda............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  AAT-Ned (1994-)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  Animal Diversity Web (1995-) accessed 15 May 2007
............  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 15 May 2007
............  Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (2009)
............  Webster's Third New International Dictionary (1986)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 15 May 2007
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust