The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300400474
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300400474

 

Record Type: concept
feathers (animal components) (animal components, biological components, ... Components (hierarchy name))

 

Note: The component structures of the outer covering and flight surfaces of all modern birds and some dinosaurs, apparently having evolved from the scales of reptilian ancestors. The many different types of feathers are variously specialized for insulation, flight, formation of body contours, display, and sensory reception. The typical feather consists of a central shaft (rachis), with serial paired branches (barbs) forming a flattened, usually curved surface (the vane). The barbs possess further branches, the barbules.
 
Terms:
feathers (animal components) (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
feather (animal component) (C,U,English,AD,U,SN)
ihhuitl (C,U,C,Eastern Huasteca Nahuatl,UF,B)  ............ variant orthography
ihhuitl (Classical Nahuatl-P,UF,B)
hihuitl (C,U,Classical Nahuatl,UF,N)  ............ variant orthography
hiujtl (C,U,Classical Nahuatl,UF,N)  ............ variant orthography
hivitl (C,U,Classical Nahuatl,UF,N)  ............ variant orthography
ihuitl (C,U,Classical Nahuatl,UF,B)  ............ variant orthography
ihujtl (C,U,Classical Nahuatl,UF,U,N)  ............ variant orthography
iuitl (C,U,Classical Nahuatl,UF,N)  ............ variant orthography
ivitl (C,U,Classical Nahuatl,UF,N)  ............ variant orthography
jvitl (C,U,Classical Nahuatl,UF,N)  ............ variant orthography
yuitl (C,U,Classical Nahuatl,UF,N)  ............ variant orthography
veren (C,U,Dutch-P,D,U,U)
veer (C,U,Dutch,AD,U,U)
pluma (C,U,Spanish,UF,U,SN)
plumas (C,U,Spanish,UF,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.PJ

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Components (hierarchy name)
.... Components (hierarchy name) (G)
Hierarchy of components (objects parts)
........ components (objects parts) (G)
Hierarchy of <components by specific context>
............ <components by specific context> (G)
Hierarchy of biological components
................ biological components (G)
Hierarchy of animal components
.................... animal components (G)
Hierarchy of feathers (animal components)
........................ feathers (animal components) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... De onderdelen van het kleed en de vleugels van alle moderne vogels en sommige dinosauriërs. Veren hebben zich waarschijnlijk ontwikkeld uit de schubben van voorouderlijke reptielen. Er bestaan veel verschillende soorten veren, die bijvoorbeeld worden gebruikt als isolatie, om te vliegen, voor het vormen van lichaamscontouren, als vertoon of zintuiglijke ervaring. Doorgaans bestaat een veer uit een centrale schacht (rachis) met rijen gepaarde vertakkingen (baarden) die een vlak, vaak gekromd oppervlak vormen (de vlaggen). De baarden hebben zelf nog verdere vertakkingen, kleine baardjes. 
Eastern Huasteca Nahuatl ..... Tlamantli, axetic huan atzalantic tlen quitzacua tototl pan itlacayo. 

Related concepts:
made of/require ....  feather (material)
............................  (keratinous material, animal material, ... Materials (hierarchy name)) [300011809]
used/function as ....  hat plumes
..............................  (headwear ornaments, headgear, ... Furnishings and Equipment (hierarchy name)) [300427053]

Sources and Contributors:
feather (animal component)............  [GRI-FloCo, VP]
...............................................  GRI, FloCo terminology (2019-)
...............................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
feathers (animal components)............  [GRI-FloCo Preferred, VP Preferred]
...............................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
...............................................  GRI, FloCo terminology (2019-)
...............................................  National Museum of Natural History, Mammal Species (2000-)
...............................................  National Zoo online (2000-)
...............................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
...............................................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
hihuitl............  [GRI-FloCo]
.................  Sahagún 2012 (X) 92
hiujtl............  [GRI-FloCo]
.................  Sahagún 2012 (II) 49
hivitl............  [GRI-FloCo]
.................  Sahagún 2012 (II) 125
ihhuitl............  [GRI-FloCo]
.................  Andrews 2003 420
.................  Caplan 2020
.................  Karttunen 1992 97
.................  Lockhart 2001 220
.................  Sullivan et al. 2016 227
ihuitl............  [GRI-FloCo]
.................  Sahagún 2012 (IX) 60
.................  Simeon 1992 184
ihujtl............  [GRI-FloCo]
.................  Sahagún 2012 (I) 42
iuitl............  [GRI-FloCo]
..............  Molina 1571 (2) 44r
ivitl............  [GRI-FloCo]
..............  Sahagún 2012 (III) 2
jvitl............  [GRI-FloCo]
..............  Sahagún 2012 (II) 125
pluma............  [GRI-FloCo]
..............  GRI, FloCo terminology (2019-)
plumas............  [GRI-FloCo]
.................  GRI, FloCo terminology (2019-)
veer............  [RKD, AAT-Ned]
...........  AAT-Ned (1994-)
...........  UvA Talen
...........  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
veren............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
..............  AAT-Ned (1994-)
..............  UvA Talen
..............  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
yuitl............  [GRI-FloCo]
..............  Simeon 1992 184
 
Subject: .....  [GRI-FloCo, VP]
............  GRI, FloCo terminology (2019-)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... National Museum of Natural History, Mammal Species (2000-)
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)
Eastern Huasteca Nahuatl .......... [GRI-FloCo]
.......... GRI, FloCo terminology (2019-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust