The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300213707
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300213707

 

Record Type: concept
drone pipes (<pipes: aerophone components>, aerophone components, ... Components (hierarchy name))

 

Note: Pipes that are constituent parts of other aerophones, have no fingerholes, and are used to sustain single notes. For Australian aboriginal instruments use "didjeridus."
 
Terms:
drone pipes (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
drone pipe (C,U,English,AD,U,SN)
drones (pipes) (C,U,English,UF,U,N)
pipes, drone (C,U,English,UF,U,N)
dronepipe (C,U,English,UF,U,N)
伴音管 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
單音管 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
bàn yīn guǎn (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
ban yin guan (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
pan yin kuan (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
bourdonpijpen (C,U,Dutch-P,D,U,U)
brompijp (C,U,Dutch,AD,U,U)
Bordunpfeife (C,V,German-P,D,SN)
Bordun (Bestandteil von Aerofonen) (C,V,German,UF,SN)
Bordune (Bestandteile von Aerofonen ) (C,V,German,UF,SN)
Bordun-Pfeife (C,V,German,UF,SN)
Bordunpfeifen (C,V,German,NA,PN)
bordones (C,U,Spanish-P,D,U,PN)
bordón (C,U,Spanish,AD,U,SN)
lanza (arma) (C,U,Spanish,UF,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  V.PJ

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Components (hierarchy name)
.... Components (hierarchy name) (G)
Hierarchy of components (objects parts)
........ components (objects parts) (G)
Hierarchy of <components by specific context>
............ <components by specific context> (G)
Hierarchy of sound device components
................ sound device components (G)
Hierarchy of aerophone components
.................... aerophone components (G)
Hierarchy of <pipes: aerophone components>
........................ <pipes: aerophone components> (G)
Hierarchy of drone pipes
............................ drone pipes (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 構成其他氣鳴樂器的音管,上方無任何指孔,可用來發出單一音調。若是指澳洲原住民所使用的單音管樂器,則稱為「迪吉里度管」(didjeridus)。 
Dutch ..... Verwijst naar pijpen die deel uitmaken van andere blaasinstrumenten, niet zijn voorzien van vingergaatjes en worden gebruikt om een enkele noot aan te houden. Als zelfstandig muziekinstrument is het gewoonlijk vervaardigd van eucalyptushout en gemiddeld anderhalve meter hoog, en wordt dan 'didgeridoo' genoemd. Wordt vaak gebruikt bij ceremonies van de Australische inheemse bevolking. 
German ..... Pfeife, die einzelner Bestandteil eines anderen Aerofons ist, ohne Grifflöcher und zur Erzeugung eines anhaltenden Tons benutzt. Für das Instrument der australischen Aborigines siehe ["Didjeridu"](300266581). 

Related concepts:
contextualized in ....  arghuls
................................  (double clarinets, <reedpipes with single reed: with cylindrical bore>, ... Furnishings and Equipment (hierarchy name)) [300214891]
contextualized in ....  bagpipes
................................  (<reedpipes with multiple pipes>, reedpipes (confined aerophones), ... Furnishings and Equipment (hierarchy name)) [300042405]
distinguished from ....  didjeridus
..................................  (end-blown trumpets, trumpets (aerophones), ... Furnishings and Equipment (hierarchy name)) [300266581]

Sources and Contributors:
伴音管............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  APEC地方特色產業網路博覽會(ALCIVE) 57
單音管............  [AS-Academia Sinica]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
ban yin guan............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
bàn yīn guǎn............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
bordón............  [CDBP-SNPC Preferred]
.................  TAA database (2000-)
bordones............  [CDBP-SNPC]
.................  Comité, Plural del término en singular
Bordun (Bestandteil von Aerofonen)............  [IfM-SMB-PK]
...........................................................  Sachs, Das Lexikon der Musikinstrumente (2010) 56b-57b
Bordune (Bestandteile von Aerofonen )............  [IfM-SMB-PK]
..............................................................  Sachs, Das Lexikon der Musikinstrumente (2010) 57a
Bordunpfeife............  [IfM-SMB-PK Preferred]
.......................  Baines, Lexikon der Musikinstrumente (2010) 38
.......................  Duden [online] (2011-) https://www.dwds.de/wb/Bordunpfeife
.......................  Sachs, Reallexikon der Musikinstrumente (1913/1979) 57a
Bordun-Pfeife............  [IfM-SMB-PK]
..........................  Ruf, Lexicon Musikinstumente (1991) 56, Lemma: Bordun
Bordunpfeifen............  [IfM-SMB-PK]
..........................  DWDS - Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [online] (2008-) https://www.dwds.de/wb/Bordunpfeife
bourdonpijpen............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
..........................  AAT-Ned (1994-)
..........................  Van Dale groot woordenboek (1994)
brompijp............  [RKD, AAT-Ned]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  Van Dale groot woordenboek (1994)
drone pipe............  [VP]
.......................  Getty Vocabulary Program rules
dronepipe............  [VP]
....................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 07 August 2003
drone pipes............  [VP Preferred]
.......................  Diagram Group, Musical Instruments of the World (1976) illustration, 39, in entry for multiple clarinets
.......................  Marcuse, Musical Instruments Dictionary (1975) in entry for argul and bagpipes
.......................  Sadie, New Grove Dictionary of Musical Instruments (1984) in entry for arghul and bagpipes
drones (pipes)............  [VP]
.............................  Arnold, New Oxford Companion to Music (1983) in entry "bagpipe"
.............................  Sadie, New Grove Dictionary of Musical Instruments (1984) Vol. 1, 99, in entry "bagpipe"
.............................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
lanza (arma)............  [CDBP-SNPC]
.......................  Pérez Montás, La platería de la Catedral de Santo Domingo, primada de América (1993) 79
pan yin kuan............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
pipes, drone............  [VP]
.......................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, IfM-SMB-PK, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Van Dale groot woordenboek (1994)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 07 August 2003
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale groot woordenboek (1994)
German .......... [IfM-SMB-PK]
.......... IfM Berlin

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust