The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300379818
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300379818

 

Record Type: concept
climate change (environmental concepts, Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Any alteration in regional or global climate as during the five glacial periods of the past 450,000 years. The term is often applied to the recent changes in global climatic patterns, attributed to emission of greenhouse gases, also known as global warming.
 
Terms:
climate change (preferred,C,U,English-P,D,U,N)
climate changes (C,U,English,UF,U,U)
climatic change (C,U,English,UF,U,U)
climatic changes (C,U,English,UF,U,U)
climate variations (C,U,English,UF,U,U)
climatic fluctuations (C,U,English,UF,U,U)
change, climate (C,U,English,UF,U,U)
klimaatverandering (C,U,Dutch-P,D,U,U)
klimaatwijziging (C,U,Dutch,UF,U,U)
klimaatveranderingen (C,U,Dutch,UF,U,PN)
klimaatwijzigingen (C,U,Dutch,UF,U,PN)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of environmental concepts
........ environmental concepts (G)
Hierarchy of climate change
............ climate change (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Een verandering in het regionale of wereldwijde klimaat, zoals tijdens de vijf ijstijden van de afgelopen 450.000 jaar. De term wordt vaak gebruikt voor de recente veranderingen wereldwijde klimatologische patronen, die worden toegeschreven aan de uitstoot van broeikasgassen, een fenomeen dat ook wel 'aardopwarming' of 'opwarming van de aarde' wordt genoemd. 

Related concepts:
involves ....  climate
................  (<weather and related phenomena>, earth sciences concepts, ... Associated Concepts (hierarchy name)) [300055322]

Sources and Contributors:
change, climate............  [VP]
.............................  Getty Vocabulary Program rules
climate change............  [VP Preferred]
.............................  AATA database (2002-) accessed 31 October 2012
.............................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 31 October 2012
.............................  Library of Congress Authorities online (2002-) accessed 31 October 2012
.............................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 31 October 2012
climate changes............  [VP]
.............................  Library of Congress Authorities online (2002-) accessed 31 October 2012
climate variations............  [VP]
...................................  Library of Congress Authorities online (2002-) accessed 31 October 2012
climatic change............  [VP]
.............................  Library of Congress Authorities online (2002-) accessed 31 October 2012
climatic changes............  [VP]
.............................  Library of Congress Authorities online (2002-) accessed 31 October 2012
climatic fluctuations............  [VP]
......................................  Library of Congress Authorities online (2002-) accessed 31 October 2012
klimaatverandering............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
...................................  AAT-Ned (1994-)
...................................  UvA Talen
...................................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
...................................  Vlaams Instituut voor de Zee
klimaatveranderingen............  [ANET, VP]
...................................  Anet, working group AAT
klimaatwijziging............  [RKD, AAT-Ned]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  UvA Talen
.............................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
.............................  Vlaams Instituut voor de Zee
klimaatwijzigingen............  [ANET, VP]
...................................  Anet, working group AAT
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... AATA database (2002-) accessed 31 October 2012
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 31 October 2012
.......... Library of Congress Authorities online (2002-) accessed 31 October 2012
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 31 October 2012
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)
.......... Vlaams Instituut voor de Zee

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust