The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300451034
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300451034

 

Record Type: concept
draw boats (inland vessels, <watercraft by location or context>, ... Furnishings and Equipment (hierarchy name))

 

Note: Inland vessels used in the Netherlands from the seventeenth century to the nineteenth century to transport passengers on the waterways. The barge could be drawn by a horse, but it was also an option to sail. The boat was generally a stretched vessel about fifteen meters long with a falling prow, a tent, and later a wooden structure with windows that gave the passengers shelter.
 
Terms:
draw boats (preferred,C,U,English,UF,U,U)
draw boat (C,U,English,UF,U,U)
horse drawn boat (C,U,English,UF,U,U)
trekschuiten (C,U,Dutch-P,D,U,PN)
trekschuit (C,U,Dutch,AD,U,SN)
marktschuiten (C,U,Dutch,UF,U,U)
jaagschuiten (C,U,Dutch,UF,U,U)
marktschuit (C,U,Dutch,UF,U,U)
jaagschuit (C,U,Dutch,UF,U,U)
coches d'eau (C,U,French,UF,U,PN)
coche d'eau (C,U,French,UF,U,U)
treidelschuten (C,U,German,D,U,PN)
treidelschute (C,U,German,AD,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  V.TX

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Furnishings and Equipment (hierarchy name)
.... Furnishings and Equipment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Transportation Vehicles (hierarchy name)
........ Transportation Vehicles (hierarchy name) (G)
Hierarchy of vehicles (transportation)
............ vehicles (transportation) (G)
Hierarchy of watercraft
................ watercraft (G)
Hierarchy of <watercraft by specific type>
.................... <watercraft by specific type> (G)
Hierarchy of <watercraft by operating environment>
........................ <watercraft by operating environment> (G)
Hierarchy of <watercraft by location or context>
............................ <watercraft by location or context> (G)
Hierarchy of inland vessels
................................ inland vessels (G)
Hierarchy of draw boats
.................................... draw boats (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Een binnenvaartuig dat in de Nederlanden van zeventiende eeuw tot in de negentiende eeuw werd gebruikt voor het vervoeren van passagiers over de waterwegen. De schuit werd gejaagd door een paard, maar kon eveneens gezeild worden. De trekschuit was over het algmeen een gestrekt vaartuig van circa vijftien meter lang met vallend voorsteven, een tent en later een vaste opbouw met ramen die de passagiers beschutting gaf. 

Sources and Contributors:
coche d'eau............  [VP]
.......................  van Beylen, Zeilvaartlexicon: viertalig maritiem woordenboek (1985) 241
coches d'eau............  [ANET, VP]
.......................  van Beylen, Zeilvaartlexicon: viertalig maritiem woordenboek (1985)
draw boat............  [ANET, VP]
....................  Anet, working group AAT
draw boats............  [ANET, VP Preferred]
.......................  Anet, working group AAT
.......................  van Beylen, Zeilvaartlexicon: viertalig maritiem woordenboek (1985) 241
horse drawn boat............  [ANET, VP]
.............................  Anet, working group AAT
jaagschuit............  [ANET, VP]
.......................  Anet, working group AAT
jaagschuiten............  [ANET, VP]
.......................  Anet, working group AAT
marktschuit............  [ANET, VP]
.......................  Anet, working group AAT
marktschuiten............  [ANET, VP]
..........................  Anet, working group AAT
treidelschute............  [ANET, VP]
..........................  van Beylen, Zeilvaartlexicon: viertalig maritiem woordenboek (1985)
treidelschuten............  [ANET, VP]
.............................  van Beylen, Zeilvaartlexicon: viertalig maritiem woordenboek (1985) 241
trekschuit............  [ANET, VP]
.......................  Anet, working group AAT
.......................  van Beylen, Zeilvaartlexicon: viertalig maritiem woordenboek (1985)
trekschuiten............  [ANET Preferred, VP]
.......................  Anet, working group AAT
.......................  van Beylen, (ed). Maritieme encyclopedie (1970) 49-50
.......................  van Beylen, Zeilvaartlexicon: viertalig maritiem woordenboek (1985) 241
 
Subject: .....  [ANET, VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Anet, working group AAT
Dutch .......... [VP]
.......... Anet, working group AAT

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust