The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300411467
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300411467

 

Record Type: concept
eemers (flat-bottomed watercraft, monohulls, ... Furnishings and Equipment (hierarchy name))

 

Note: Flat-bottomed boats with a straight falling stern and a short forecastle. These are known to be used as fishing vessels on the Schelde River from the thirteenth to the 19th century.
 
Terms:
eemers (preferred,C,U,English-P,D,L,PN)
eemers (Dutch,D,U,U)
eemer (C,U,English,AD,U,SN)
eemer (Dutch,UF,U,U)
heemers (C,U,Dutch,UF,U,U)
heemer (C,U,Dutch,UF,U,U)
emmer (platbodemd vaartuig) (C,U,Dutch,UF,U,U)
emer (C,U,Dutch,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.TX

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Furnishings and Equipment (hierarchy name)
.... Furnishings and Equipment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Transportation Vehicles (hierarchy name)
........ Transportation Vehicles (hierarchy name) (G)
Hierarchy of vehicles (transportation)
............ vehicles (transportation) (G)
Hierarchy of watercraft
................ watercraft (G)
Hierarchy of <watercraft by specific type>
.................... <watercraft by specific type> (G)
Hierarchy of <watercraft by form>
........................ <watercraft by form> (G)
Hierarchy of <watercraft by sectional form>
............................ <watercraft by sectional form> (G)
Hierarchy of monohulls
................................ monohulls (G)
Hierarchy of flat-bottomed watercraft
.................................... flat-bottomed watercraft (G)
Hierarchy of eemers
........................................ eemers (P,U)

Additional Notes:
Dutch ..... Platboomde boot met rechte vallende voor- en achtersteven, met een korte voorplecht. Zover bekend werd het scheepje gebruikt voor visserij in het gebied van de Schelderivier van de dertiende tot 19e eeuw. 

Sources and Contributors:
eemer............  [RKD, AAT-Ned, VP]
..............  Mardoc
..............  Seghers, e.a.,Binnenvaartuigen (1942)
..............  van Beylen, Zeilvaart lexicon (1985)
eemers............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.................  Mardoc
.................  Seghers, e.a.,Binnenvaartuigen (1942)
.................  van Beylen, Zeilvaart lexicon (1985)
emer............  [ANET, VP]
...........  Anet, working group AAT
...........  De Vriese, De heemer (2020)
emmer (platbodemd vaartuig)............  [VP]
...............................................  Anet, working group AAT
...............................................  De Vriese, De heemer (2020)
heemer............  [ANET, VP]
.................  Anet, working group AAT
.................  De Vriese, De heemer (2020)
heemers............  [ANET, VP]
.................  Anet, working group AAT
.................  De Vriese, De heemer (2020)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
 
Note:
English .......... [RKD, AAT-Ned, VP]
.......... AAT-Ned (1994-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... Mardoc
.......... Seghers, e.a.,Binnenvaartuigen (1942)
.......... van Beylen, Zeilvaart lexicon (1985)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust