The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300404268
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300404268

 

Record Type: guide term
<qualifiers for creators influenced by a known creator> (attribution qualifiers, qualifiers (general concept), ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Use the qualifiers here to indicate an influence of (or an outright copy of) the style of the named master on an artist, but with the connotation that the named creator had little or nothing to do with the actual work at hand. The unknown creator need not necessarily be a contemporary of the named master (e.g., style of Raphael or copyist of Rodin).
 
Terms:
qualifiers for creators influenced by a known creator (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
qualifiers voor onbekende makers die beïnvloed zijn door een bekende maker (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <concepts in the arts and humanities>
........ <concepts in the arts and humanities> (G)
Hierarchy of <historical, theoretical, and critical concepts>
............ <historical, theoretical, and critical concepts> (G)
Hierarchy of qualifiers (general concept)
................ qualifiers (general concept) (G)
Hierarchy of attribution qualifiers
.................... attribution qualifiers (G)
Hierarchy of <qualifiers for creators influenced by a known creator>
........................ <qualifiers for creators influenced by a known creator> (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Gebruik deze qualifiers om een invloed van de stijl van de genoemde meester op een onbekende kunstenaar (of een directe kopie van die stijl door de onbekende kunstenaar) uit te drukken, met de bijbetekenis dat de genoemde meester zelf weinig tot niets van doen had met het werk in kwestie. De onbekende maker hoeft niet noodzakelijkerwijs een tijdgenoot van de genoemde meester te zijn (bijvoorbeeld: stijl van Rafaël, of imitator van Rodin). 

Sources and Contributors:
qualifiers for creators influenced by a known creator............  [VP Preferred]
......................................................................................  Getty Vocabulary Program rules
qualifiers voor onbekende makers die beïnvloed zijn door een bekende maker............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.......................................................................................................................  AAT-Ned (1994-)
.......................................................................................................................  UvA Talen
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... CDWA online (1995-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust