The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300265647
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300265647

 

Record Type: concept
Tibetan Buddhism (Buddhism, religions (belief systems, cultures), ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: A distinctive form of Buddhism that draws heavily on Mahayana Buddhism, which was introduced to Tibet in the seventh century. Tibetan Buddhism incorporates the esoteric tradition of tantra of Vajrayana Buddhism, features of ancient Bon shamanism, and monastic disciplines of early Theravada Buddhism. Avalokiteshvara, the Bodhisattva of Compassion, is particularly revered in Tibetan Buddhism and each Dalai Lama, the spiritual and temporal leader of Tibet, is believed to be his reincarnation. Worship includes the recitation of mantras and prayers, and the singing of hymns accompanied by the playing of drums and horns. The Tibetan canon of scripture includes the 'Kangur' and the 'Tenjur;' the Tibetan Book of the Dead (Bardo Thödröl) describes consciousness between death and rebirth. There are four major schools: Nyingma, Sakya, Kagyu, and Geluk. The religion is sometimes incorrectly called lamaism, a Western term not used by Tibetan Buddhists themselves.
 
Terms:
Tibetan Buddhism (preferred,C,U,English-P,D,U,N)
Tibetan Buddhist (C,U,English,UF,U,U)
lamaism (C,U,LC,English,UF,U,N)
Lamaism (C,U,English,UF,U,N)
藏傳佛教 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
喇嘛教 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
zàng chuán fó jiào (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
zang chuan fo jiao (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
tsang ch'uan fo chiao (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
Tibetaans boeddhisme (C,U,Dutch-P,D,U,U)
budismo tibetano (C,U,Spanish-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <religions and religious concepts>
........ <religions and religious concepts> (G)
Hierarchy of religions (belief systems, cultures)
............ religions (belief systems, cultures) (G)
Hierarchy of Buddhism
................ Buddhism (G)
Hierarchy of Tibetan Buddhism
.................... Tibetan Buddhism (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 一種源於大乘佛教的獨特形式,於七世紀在西藏興起。西藏佛教大量納入金剛乘教經典中的密宗傳統,以及古苯教神巫論的特色。南傳佛教的苦行戒律也是重要的一部分。西藏佛教常被視為佛教中最有智慧的一個分支。特別尊崇觀音菩薩(慈悲的菩薩),每個達賴喇嘛(西藏的精神與寺廟領袖)據信都是他的轉世。西藏佛教有一個值得注意的特徵:極大部分人的生活都與此教息息相關。到1950年代受中國統治之前,大約四分之一的西藏人都是修會成員。此教另一特徵就是擁有非常多的聖人。敬拜儀式包括念誦經文與祈禱及唱讚歌搭配打鼓跟吹喇叭。經典經書包括《甘珠爾》及《丹珠爾》。《中陰聞教得度》描述死亡與重生之間的感知。西藏佛教在二十世紀後半在西藏被中國共產黨統治後由逃離西藏的人傳入西方。這些逃離者包括備受尊崇的「轉世活佛」,他協助增加西方信眾人口。西藏佛教有四個主要流派:寧瑪、薩迦、噶舉、格魯。有時候西方人會將西藏佛教誤稱為喇嘛教,但佛教信徒自己是不會這麼稱呼的。 
Dutch ..... Verwijst naar een specifieke vorm van het boeddhisme die sterk is geënt op het Mahayana-boeddhisme, dat in de zevende eeuw in Tibet werd geïntroduceerd. Het Tibetaans boeddhisme bevat veel van de esoterische tantra-traditie van het Vajrayana-boeddhisme, alsmede elementen van het oeroude Bon-sjamanisme. Ook de kloosterdisciplines van het vroege Theravada-boeddhisme vormen een belangrijk bestanddeel van het Tibetaans boeddhisme. Deze religie wordt zelfs vaak beschouwd als de meest intellectuele vorm van boeddhisme. Avalokiteshvara, de Bodhisattva van Groot Mededogen, wordt met name vereerd in het Tibetaans boeddhisme. De Dalai Lama, de geestelijke en wereldlijke leider van Tibet, zou diens reïncarnatie zijn. Een opmerkelijk aspect van het Tibetaans boeddhisme is het opvallend hoge percentage van de bevolking dat actief deelneemt aan het geloofsleven: tot aan de Chinese machtsovername in de jaren 50 van de 20ste eeuw was ongeveer een kwart van alle Tibetanen lid van een geloofsorde. Typerend voor deze religie is ook het grote aantal heilige wezens. Bij de eredienst worden mantra's en gebeden uitgesproken en gezangen ten gehore gebracht, met begeleiding van trommels en hoorns. De canon van Tibetaanse geschriften omvat de 'Kangur' en de 'Tenjur;' het Tibetaans Dodenboek (Bardo Thödröl) beschrijft de bewustzijnsstaat tussen dood en wedergeboorte. Het Tibetaans boeddhisme verspreidde zich in de tweede helft van de 20ste eeuw naar het westen, met name door mensen die Tibet waren ontvlucht nadat het land door Communistisch China was bezet; onder deze vluchtelingen waren ook 'tulkus' of gereïncarneerde lama's, die in hoog aanzien stonden en bijdroegen tot de groei van de populariteit van het Tibetaans boeddhisme in de westerse wereld. Er zijn vier hoofdstromingen: Nyingma, Sakya, Kagyu en Geluk. In het westen wordt de Tibetaanse religie soms aangeduid met de onjuiste term lamaïsme, maar deze term wordt niet door de boeddhisten zelf gebruikt. 
Spanish ..... Se refiere a una forma particular de Budismo fuertemente influenciado por el Budismo de Mahayana, el que fue introducido en el Tibet en el siglo séptimo. El Budismo Tibetano incorpora mucho la tradición esotérica tantra del Budismo de Vajrayana así como los rasgos del antiguo Bon shamanismo. Las órdenes monásticas del Budismo de Theravada temprano son también una parte importante del Budismo Tibetano. La religión es, de hecho, a menudo considerada la rama más intelectual del Budismo. Avalokiteshvara, el Bodhisattva de Compasión, se venera particularmente en el Budismo Tibetano y se cree que cada Dalai Lama, el líder espiritual y temporal del Tíbet, es su reencarnación. Un rasgo notable del Budismo Tibetano es el inusual porcentaje de la población activamente involucrada en la vida religiosa: aproximadamente un cuarto de los Tibetanos fueron miembros de órdenes religiosas hasta la toma del país por China en los años cincuenta. El gran número de deidades también es un rasgo característico de la religión. El culto incluye la recitación de mantras y oraciones, y el canto de himnos acompañados por el tañido de tambores y cuernos. El canon de tibetano de escritura sagrada incluye el "Kangur" y el "Tenjur"; el libro tibetano de los muertos (Bardo Thödröl) describe la conciencia entre la muerte y la reencarnación. El Budismo Tibetano se extendió a occidente durante la segunda mitad del siglo XX, particularmente por los refugiados que huyeron del Tibet después de que fue subyugado por la China comunista; estos refugiados incluyen los altamente considerados "tulkus", o lamas reencarnados, quienes han ayudado a incrementar la popularidad del Budismo Tibetano entre los occidentales. Existen cuatro escuelas principales: Nyingma, Sakya, Kagyu, y Geluk. La religión es a veces incorrectamente llamada lamaísmo. 

Related concepts:
involves ....  Bon (religion)
................  (religions (belief systems, cultures), <religions and religious concepts>, Associated Concepts (hierarchy name)) [300264544]

Sources and Contributors:
藏傳佛教............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  大英百科全書線上繁體中文版 July 17, 2012
喇嘛教............  [AS-Academia Sinica]
...........  大英百科全書線上繁體中文版 July 17, 2012
...........  智慧藏百科全書網 July 17, 2012
...........  朗文當代大辭典 973
budismo tibetano............  [CDBP-SNPC Preferred]
.............................  Enciclopedia Encarta de Lujo. Bibioteca de Consulta 2003 (2003)
lamaism............  [VP]
.................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
.................  Encyclopedia Britannica Online (1994-2001) accessed 1/02
.................  Macmillan Encyclopedia 2001 (2000)
.................  Parrinder, Dictionary of Non-Christian Religions (1971) 160
.................  Reynolds, Guide to Buddhist Religion (1981) 405
.................  Worcester Art Museum Library, List of subject headings, unpub. (1976)
Lamaism............  [VP]
.................  Doniger, Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions (1999)
Tibetaans boeddhisme............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
...................................  AAT-Ned (1994-)
Tibetan Buddhism............  [GCI Preferred, VP Preferred]
.............................  AATA database (2002-) 129769 checked 26 January 2012
.............................  Bowker, Oxford Dictionary of World Religions (1997) 974
.............................  Encyclopedia Britannica Online (1994-2001) accessed 1/02
.............................  Macmillan Encyclopedia 2001 (2000)
.............................  Oxford Paperback Encyclopedia (1999)
Tibetan Buddhist............  [VP]
.............................  Adams, Reader's Guide to the Great Religions (1977)
tsang ch'uan fo chiao............  [AS-Academia Sinica]
......................................  TELDAP database (2009-)
zang chuan fo jiao............  [AS-Academia Sinica]
...................................  TELDAP database (2009-)
zàng chuán fó jiào............  [AS-Academia Sinica]
...................................  TELDAP database (2009-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, GCI, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
............  AATA database (2002-) 129769 checked 26 January 2012
............  CDMARC Subjects: LCSH (1988-) Buddhism
............  Lippy and Williams, Encyclopedia of the American Religious Experience (1988) 679; Lamaist Buddhist
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Bowker, Oxford Dictionary of World Religions (1997) 974
.......... Encyclopedia Britannica Online (1994-2001) accessed 1/02
.......... Macmillan Encyclopedia 2001 (2000)
.......... Oxford Paperback Encyclopedia (1999)
.......... Parrinder, Dictionary of Non-Christian Religions (1971)
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... TELDAP database (2009-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust