The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300236616
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300236616

 

Record Type: concept
tyrants (rulers (people), <people in government and administration>, ... People (hierarchy name))

 

Note: Rulers who exercise power oppressively, cruelly, or unjustly. Examples include in ancient Greece and Sicily, where tyrants usurped power from the legal authorities or inherited such power, but often with popular support. In modern contexts, examples include rulers who hold supreme political power and exercise it oppressively. For non-hereditary rulers who exercise absolute power over the government of a nation, whether or not cruelly or unjustly, see "dictators."
 
Terms:
tyrants (preferred,C,U,LC,English-P,D,U,PN)
tyrant (C,U,English,AD,U,SN)
tyrant's (C,U,English,AD,U,N)
tyrants' (C,U,English,AD,U,N)
暴君 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
僭主 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
bào jūn (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
bao jun (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
pao chün (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
tirannen (C,U,Dutch-P,D,U,U)
tiran (C,U,Dutch,AD,U,U)
potentaten (C,U,Dutch,UF,U,U)
tyrannos (C,U,Greek (transliterated),UF,U,N)
tiranos (C,U,Spanish-P,D,U,PN)
tirano (C,U,Spanish,AD,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  H.HG

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of People (hierarchy name)
.... People (hierarchy name) (G)
Hierarchy of people (agents)
........ people (agents) (G)
Hierarchy of <people by occupation>
............ <people by occupation> (G)
Hierarchy of <people in government and administration>
................ <people in government and administration> (G)
Hierarchy of rulers (people)
.................... rulers (people) (G)
Hierarchy of tyrants
........................ tyrants (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 指以殘暴、專制、不公方式行使權力之當權者或在位者,特別是指握有最高政權的人。亦可特別指稱古希臘以及西西里島的統治者,他們從合法政權中篡奪或繼承權力,但通常深得民意支持。不論其方式是否殘暴或不公,對於在國家治理上行使絕對權力之非世襲統治者,則參閱「獨裁者」一詞。 
Dutch ..... In het algemeen te gebruiken voor personen in een machtige of gezaghebbende positie die deze op een onderdrukkende, wrede of onrechtvaardige manier gebruiken, meestal maar niet altijd personen met het hoogste politieke gezag. Wordt met name gebruikt voor heersers met die titel in het oude Griekenland en Sicilië die zich de macht van de rechtmatige autoriteiten hebben toegeëigend, vaak met de steun van het volk. Gebruik 'dictators ' voor heersers die hun status niet uit erfopvolging hebben verkregen en die absolute, onbeperkte macht uitoefenen over het bestuur van een natie, al of niet op wrede of onrechtvaardige wijze. 
Spanish ..... Se refiere generalmente para aquellos en una posición de poder o autoridad que lo ejercen opresiva, cruel o injustamente, especialmente pero no exclusivo de aquellos que poseen el poder político supremo. Usado específicamente para dirigentes de ese título en la Grecia antigua y Sicilia que usurpaban el poder de las autoridades legales, frecuentemente con el apoyo popular. Para dirigentes no hereditarios que ejercen el poder absoluto e irrestricto sobre el gobierno de una nación, tanto cruel o injustamente, use "dictador”. 

Related concepts:
distinguished from ....  dictators
..................................  (rulers (people), <people in government and administration>, ... People (hierarchy name)) [300236596]
possessed by/existing in ....  tyranny
............................................  (<political ideologies and attitudes>, political concepts, ... Associated Concepts (hierarchy name)) [300410312]

Sources and Contributors:
暴君............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  中央研究院中英雙語知識本體詞網 December 5, 2011
...........  時代雙解大辭典 p. 1887
...........  智慧藏百科全書網 December 5, 2011
...........  朗文當代大辭典 p. 1900
僭主............  [AS-Academia Sinica]
...........  TELDAP database (2009-)
bao jun............  [AS-Academia Sinica]
.................  TELDAP database (2009-)
bào jūn............  [AS-Academia Sinica]
.................  TELDAP database (2009-)
pao chün............  [AS-Academia Sinica]
.................  TELDAP database (2009-)
potentaten............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  Van Dale groot woordenboek (1994)
tiran............  [RKD, AAT-Ned]
..............  AAT-Ned (1994-)
..............  Van Dale groot woordenboek (1994)
tirannen............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  Van Dale groot woordenboek (1994)
tirano............  [CDBP-SNPC, VP]
.................  Moliner, Diccionario de uso del español (2004) II:1321
.................  TAA database (2000-)
tiranos............  [CDBP-SNPC Preferred, VP]
.................  TAA database (2000-)
tyrannos............  [VP]
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 08/02/2001
tyrant............  [VP]
.................  Getty Vocabulary Program rules
tyrants............  [VP Preferred]
.................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
.................  Concise Columbia Encyclopedia (1983)
.................  Contributed as a candidate term Candidate term - GULAN - 04/29/92.
.................  Oxford English Dictionary (1989)
.................  Random House Dictionary of the English Language (1987)
.................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
tyrant's............  [VP]
.................  Getty Vocabulary Program rules
tyrants'............  [VP]
.................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  CDMARC Subjects: LCSH (1988-) dictators
............  Van Dale groot woordenboek (1994)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 08/02/2001
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... TELDAP database (2009-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale groot woordenboek (1994)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust