The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300236596
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300236596

 

Record Type: concept
dictators (rulers (people), <people in government and administration>, ... People (hierarchy name))

 

Note: Officials of ancient Rome and later Italian states who were elected in times of crisis and invested with absolute authority for the duration of the emergency. In modern usage, rulers who exercise absolute, unrestricted power over the government of a nation or state. It often refers to non-hereditary rulers. For ancient Greek rulers, or modern rulers who exercise their power cruelly, oppressively, or unjustly, see "tyrants."
 
Terms:
dictators (preferred,C,U,LC,English-P,D,U,PN)
dictators (Dutch-P,D,U,U)
dictator (C,U,English,AD,U,SN)
dictator (Dutch,AD,U,U)
dictator's (C,U,English,AD,U,N)
dictators' (C,U,English,AD,U,N)
獨裁者 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
獨裁官 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
dú cái zhě (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
du cai zhe (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
tu ts'ai che (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
dictadores (C,U,Spanish-P,D,U,PN)
dictador (C,U,Spanish,AD,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  H.HG

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of People (hierarchy name)
.... People (hierarchy name) (G)
Hierarchy of people (agents)
........ people (agents) (G)
Hierarchy of <people by occupation>
............ <people by occupation> (G)
Hierarchy of <people in government and administration>
................ <people in government and administration> (G)
Hierarchy of rulers (people)
.................... rulers (people) (G)
Hierarchy of dictators
........................ dictators (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 指對一國或一州政府行使絕對、不受限之權力的統治者;通常指非世襲的統治者。此詞彙的原意是指古羅馬與之後義大利諸邦在危機時期被選出,並在此期間被賦予絕對權力的官員頭銜。若指以殘暴、專制、不公方式行使權力之統治者,參照「暴君」一詞。 
Dutch ..... Verwijst naar heersers die absolute, onbeperkte macht uitoefenen op het bestuur van een land of staat. Vaak verwijst de term naar personen die een vorm van heerschappij zonder erfopvolging uitoefenen. De term kan ook in zijn oorspronkelijke betekenis worden gebruikt, namelijk als titel van functionarissen in het oude Rome en latere Italiaanse staten die in tijden van crisis werden gekozen en voor de duur van deze periode met onbeperkte macht werden bekleed. Gebruik 'tirannen' voor heersers die op wrede, onderdrukkende of onrechtvaardige wijze misbruik maken van hun macht. 
Spanish ..... Úsese para dirigentes no hereditarios que ejercen poder absoluto e irrestricto sobre el gobierno de una nación. Originalmente el título de oficiales en la Roma Antigua y otros estados Italianos electos en tiempo de crisis e investidos con autoridad absoluta por el tiempo de duración. 

Related concepts:
distinguished from ....  tyrants
..................................  (rulers (people), <people in government and administration>, ... People (hierarchy name)) [300236616]
possess/exist in ....  dictatorships
..............................  (<political administrative bodies by governing person>, political administrative bodies, ... Organizations (hierarchy name)) [300055522]

Sources and Contributors:
獨裁者............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  中央研究院中英雙語知識本體詞網 December 5, 2011
...........  時代雙解大辭典 p. 496
...........  智慧藏百科全書網 December 5, 2011
獨裁官............  [AS-Academia Sinica]
...........  TELDAP database (2009-)
dictador............  [CDBP-SNPC, VP]
.................  Moliner, Diccionario de uso del español (2004) I:992
.................  TAA database (2000-)
dictadores............  [CDBP-SNPC Preferred, VP]
.......................  TAA database (2000-)
dictator............  [RKD, AAT-Ned, VP]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  Getty Vocabulary Program rules
.................  Van Dale groot woordenboek (1994)
dictators............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
....................  AAT-Ned (1994-)
....................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
....................  Contributed as a candidate term Candidate term - GULAN - 04/29/92.
....................  Oxford English Dictionary (1989)
....................  Random House Dictionary of the English Language (1987)
....................  Van Dale groot woordenboek (1994)
dictator's............  [VP]
.......................  Getty Vocabulary Program rules
dictators'............  [VP]
.......................  Getty Vocabulary Program rules
du cai zhe............  [AS-Academia Sinica]
.......................  TELDAP database (2009-)
dú cái zhě............  [AS-Academia Sinica]
.......................  TELDAP database (2009-)
tu ts'ai che............  [AS-Academia Sinica]
.......................  TELDAP database (2009-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Van Dale groot woordenboek (1994)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 07/26/2001
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 07/26/2001
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... TELDAP database (2009-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale groot woordenboek (1994)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust