The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300410248
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300410248

 

Record Type: concept
Pharomachrus mocinno (species) (Trogoniformes (order), Aves (class), ... Living Organisms (hierarchy name))

 

Note: A species of bird in the Trogon family that lives in the lush vegetation of rainforest zones of Central America. They prefer to carve their nests from decaying trees or stumps. They are vibrantly colored and the males exhibit iridescent tail plumes that can be three feet long during mating season. These plumes were prized by Maya and Aztec cultures, as the resplendant quetzal was closely associated with the deity Quetzalcoatl. This species is the national symbol of Guatemala.
 
Terms:
Pharomachrus mocinno (species) (preferred,C,U,S,English-P,D,U,U)
Pharomachrus mocinno (soort) (Dutch-P,D,L,U)
resplendant quetzal (species) (C,U,C,English,UF,U,U)
Guatemalan quetzal (species) (C,U,English,UF,U,U)
quetzal (C,U,Dutch,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Living Organisms (hierarchy name)
.... Living Organisms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of living organisms (entities)
........ living organisms (entities) (G)
Hierarchy of Eukaryota (domain)
............ Eukaryota (domain) (G)
Hierarchy of Animalia (kingdom)
................ Animalia (kingdom) (G)
Hierarchy of Chordata (phylum)
.................... Chordata (phylum) (G)
Hierarchy of Vertebrata (subphylum)
........................ Vertebrata (subphylum) (G)
Hierarchy of Aves (class)
............................ Aves (class) (G)
Hierarchy of Trogoniformes (order)
................................ Trogoniformes (order) (G)
Hierarchy of Pharomachrus mocinno (species)
.................................... Pharomachrus mocinno (species) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Een vogelsoort uit de familie van de trogons die in de weelderige regenwouden van Midden-Amerika leeft. Ze hakken graag nesten uit in rotte boomstammen. Ze zijn fel gekleurd en de mannetjes hebben iriserende staartveren die tijdens de paartijd wel bijna een meter lang kunnen worden. Aan deze veren werd door de Maya's en de Azteken een hoge waarde toegekend, omdat de quetzal nauw verbonden was met de godheid Quetzalcoatl. De soort is het nationale symbool van Guatemala.  

Related concepts:
source for ....  quetzalli
..................  (feather (material), keratinous material, ... Materials (hierarchy name)) [300404929]

Sources and Contributors:
Guatemalan quetzal (species)............  [VP]
...............................................  National Geographic Online (2000-)
Pharomachrus mocinno (species)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.....................................................  AAT-Ned (1994-)
.....................................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.....................................................  Markussen, Valuation and Conservation of Biodiversity (2007)
.....................................................  National Geographic Online (2000-)
quetzal............  [RKD, AAT-Ned]
.................  AAT-Ned (1994-)
resplendant quetzal (species)............  [VP]
..................................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
..................................................  Markussen, Valuation and Conservation of Biodiversity (2007)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  Internetbron, AAT-Ned https://nl.wikipedia.org/wiki/Quetzal_(vogel)
............  UvA Talen
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... National Geographic Online (2000-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust