The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300404212
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300404212

 

Record Type: concept
gift giving (culture-related concepts, <culture and related concepts>, Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Transfer of property from one individual or group to another, made gratuitously to the recipient, bestowed voluntarily and without monitary compensation. In various societies, gift giving is associated with status, ritual, and tradition for various occasions and circumstances. Reciprocal gifts may be expected, resulting in an exchange of gifts rather than unilateral giving.
 
Terms:
gift giving (preferred,C,U,LC,English-P,D,U,VN)
gift-giving (C,U,English,UF,U,U)
schenken (C,U,Dutch-P,D,U,U)
geschonken (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <culture and related concepts>
........ <culture and related concepts> (G)
Hierarchy of culture-related concepts
............ culture-related concepts (G)
Hierarchy of gift giving
................ gift giving (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Bezittingen overdragen van een persoon of groep aan een andere, zonder verplichtingen voor de ontvanger, vrijwillig en zonder geldelijke vergoeding. In verschillende samenlevingen wordt schenken geassocieerd met status, rituelen en traditie bij verschillende gelegenheden en in verschillende omstandigheden. Soms wordt van de ontvanger verwacht dat hij de gever zelf ook een geschenk geeft, in welk geval het een uitwisseling van geschenken en geen eenzijdige schenking betreft. 

Sources and Contributors:
geschonken............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  UvA Talen
.......................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
gift giving............  [VP Preferred]
.......................  Library of Congress Authorities online (2002-) Medical subject headings
.......................  MeSH (1979-)
.......................  Otnes and Beltramini, Gift Giving: A Research Anthology (1996) title
.......................  Sherry, Gift Giving in Anthropological Perspective (1983) title
gift-giving............  [VP]
.......................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 4 January 2016
schenken............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  UvA Talen
.................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
.......... Sherry, Gift Giving in Anthropological Perspective (1983)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust