The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300374996
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300374996

 

Record Type: concept
Laurus nobilis (species) (Laurus (genus), Lauraceae (family), ... Living Organisms (hierarchy name))

 

Note: Species of aromatic evergreen tree native to the Mediterranean region but widely cultivated elsewhere, growing 6-18 meters (20-60 feet) in height and having stiff, alternate, oval leaves that are dull and leathery, around 8 cm (3.5 inches) long; the leaf edges are smooth and often wavy, used as a cooking herb. In ancient Greece the wreath of honor placed upon the heads of heroes and winners of games was made from the leaves and branches of this species. The small and inconspicuous flowers are yellowish or greenish white. The fruit is a green, purple, or blackish berry containing a single seed, and when pressed, producing an aromatic oil. The wood is strong and elastic, used for carving and marquetry.
 
Terms:
Laurus nobilis (species) (preferred,C,U,S,English-P,D,U,N)
Laurus nobilis (soort) (Dutch-P,D,U,U)
Laurus nobilis (species) (Latin-P,D,U,N)
bay laurel (species) (C,U,C,English,AD,U,N)
bay-laurel (species) (C,U,English,UF,U,U)
common laurel (species) (C,U,English,UF,U,N)
true laurel (species) (C,U,English,UF,U,N)
Grecian laurel (species) (C,U,English,UF,U,U)
bay-tree (species) (C,U,English,UF,U,U)
bay tree (species) (C,U,English,UF,U,U)
sweet bay (species) (C,U,English,UF,U,U)
laurierboom (C,U,Dutch,UF,U,U)
loureiro vulgar (species) (C,U,C,Portuguese,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Living Organisms (hierarchy name)
.... Living Organisms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of living organisms (entities)
........ living organisms (entities) (G)
Hierarchy of Eukaryota (domain)
............ Eukaryota (domain) (G)
Hierarchy of Plantae (kingdom)
................ Plantae (kingdom) (G)
Hierarchy of Angiospermae (division)
.................... Angiospermae (division) (G)
Hierarchy of Magnoliopsida (class)
........................ Magnoliopsida (class) (G)
Hierarchy of Magnolianae (superorder)
............................ Magnolianae (superorder) (G)
Hierarchy of Laurales (order)
................................ Laurales (order) (G)
Hierarchy of Lauraceae (family)
.................................... Lauraceae (family) (G)
Hierarchy of Laurus (genus)
........................................ Laurus (genus) (G)
Hierarchy of Laurus nobilis (species)
............................................ Laurus nobilis (species) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Soort geurige groenblijvende boom, inheems in het Middellandse Zeegebied, die ook elders op grote schaal wordt geteeld. De soort wordt 6-18 meter hoog en heeft stugge, alternerende ovale bladeren die dof en leerachtig zijn, met een lengte van ongeveer 8 centimeter. De bladranden zijn glad en vaak golvend, en worden als keukenkruid gebruikt. In het oude Griekenland was de erekrans die op de hoofden van helden en winnaars van sportwedstrijden werd geplaatst gemaakt van de bladeren en takken van deze soort. De kleine en onopvallende bloemen zijn geelachtig of groenachtig wit. De vrucht is een groene, paarse of zwartachtige bes met één zaadje, die een geurige olie produceert als men erin knijpt. Het hout is sterk en elastisch, en wordt gebruikt voor snijwerk en marqueterie. 

Related concepts:
source for ....  bay laurel (wood)
..................  (laurel (wood), hardwood, ... Materials (hierarchy name)) [300374995]

Sources and Contributors:
bay laurel (species)............  [VP]
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
...................................  Johnson, International Book of Trees (1973)
...................................  NCBI Taxonomy Browser (2008-)
bay-laurel (species)............  [VP]
...................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
bay tree (species)............  [VP]
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
bay-tree (species)............  [VP]
...................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
common laurel (species)............  [VP]
.........................................  Johnson, International Book of Trees (1973)
Grecian laurel (species)............  [VP]
.........................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
laurierboom............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  AAT-Ned (1994-)
Laurus nobilis (species)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.........................................  AAT-Ned (1994-)
.........................................  ITIS: Integrated Taxonomic Information System online (2005-)
.........................................  Johnson, International Book of Trees (1973)
.........................................  MFA Conservation and Art Material Encyclopedia Online: CAMEO (2005-)
.........................................  NCBI Taxonomy Browser (2008-)
.........................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
.........................................  Smithsonian Collections Search Center (2009-)
loureiro vulgar (species)............  [VP]
............................................  MFA Conservation and Art Material Encyclopedia Online: CAMEO (2005-)
sweet bay (species)............  [VP]
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
true laurel (species)............  [VP]
......................................  Johnson, International Book of Trees (1973)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (2009)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... MFA Conservation and Art Material Encyclopedia Online: CAMEO (2005-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust