The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300374981
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300374981

 

Record Type: concept
Juglans regia (species) (Juglans (genus), Juglandaceae (family), ... Living Organisms (hierarchy name))

 

Note: Species of large, deciduous tree native to the Himalayas, Iran, Lebanon, Asia Minor, and Greece, and growing in Britain and elsewhere since about the middle of the 15th century. It reaches heights to 35 meters with a trunk up to 2 meters in diameter. It has a short trunk and broad crown, though taller and narrower in dense forest competition; it thrives in full sun. It is a valuable timber tree; other portions of the tree also have commercial value. The nut kernels are used for cooking and the pale yellow fast-drying oil expressed from the nuts is used for artists' paints. Tannins and dyes are extracted from the nut hulls and shells that produce a brown color. Ground nut shells have been used as a soft abrasive and a plastic filler.
 
Terms:
Juglans regia (species) (preferred,C,U,S,English-P,D,U,N)
Juglans regia (species) (Latin-P,D,U,U)
Juglans regia (species) (Spanish-P,D,U,U)
Juglans regia (soort) (Dutch-P,D,U,U)
English walnut (species) (C,U,C,English,AD,U,N)
European walnut (species) (C,U,English,UF,U,N)
common European walnut (species) (C,U,English,UF,U,U)
Persian walnut (species) (C,U,English,UF,U,N)
common Persian walnut (species) (C,U,English,UF,U,N)
walnoot; okkernoot (C,U,Dutch,UF,U,U)
nogal inglés (C,U,C,Spanish,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Living Organisms (hierarchy name)
.... Living Organisms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of living organisms (entities)
........ living organisms (entities) (G)
Hierarchy of Eukaryota (domain)
............ Eukaryota (domain) (G)
Hierarchy of Plantae (kingdom)
................ Plantae (kingdom) (G)
Hierarchy of Angiospermae (division)
.................... Angiospermae (division) (G)
Hierarchy of Magnoliopsida (class)
........................ Magnoliopsida (class) (G)
Hierarchy of Rosanae (superorder)
............................ Rosanae (superorder) (G)
Hierarchy of Fagales (order)
................................ Fagales (order) (G)
Hierarchy of Juglandaceae (family)
.................................... Juglandaceae (family) (G)
Hierarchy of Juglans (genus)
........................................ Juglans (genus) (G)
Hierarchy of Juglans regia (species)
............................................ Juglans regia (species) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Grote loofboom die inheems is in de Himalaya, Iran, Libanon, Klein-Azië en Griekenland. Sinds ongeveer het midden van de vijftiende eeuw komt de boom ook voor in Groot-Brittannië en elders. De boom kan 35 meter hoog worden en de stam 2 meter dik. De walnoot heeft een korte stam en een brede kroon, maar is in dichte bossen langer en dunner. De boom gedijt in de volle zon en wordt gewaardeerd vanwege zijn timmerhout. Andere delen van de boom hebben ook een commerciële waarde. Walnoten zijn een culinair product, en uit de noten extraheert men een lichtgele en snel drogende olie die men voor schildersverf gebruikt. Uit de schillen en doppen van de noot wint men tannines en kleurstoffen die zorgen voor een bruine kleur. Gemalen doppen gebruikt men soms als een zacht schuurmiddel en als vulmateriaal voor plastic. 

Related concepts:
source for ....  English walnut (wood)
..................  (walnut (wood), hardwood, ... Materials (hierarchy name)) [300012482]

Sources and Contributors:
common European walnut (species)............  [VP]
.....................................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
common Persian walnut (species)............  [VP]
.....................................................  Hora, Oxford Encyclopedia of the Trees of the World (1981) 242
English walnut (species)............  [VP]
.........................................  Brady and Clauser, Materials Handbook (1977) 840
.........................................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
.........................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.........................................  Hora, Oxford Encyclopedia of the Trees of the World (1981) 242
.........................................  ITIS: Integrated Taxonomic Information System online (2005-)
.........................................  NCBI Taxonomy Browser (2008-)
European walnut (species)............  [VP]
............................................  Bramwell, International Book of Wood (1976) 246
Juglans regia (species)............  [CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned Preferred, VP]
.........................................  AAT-Ned (1994-)
.........................................  Brady and Clauser, Materials Handbook (1977) 840
.........................................  Bramwell, International Book of Wood (1976) 246
.........................................  Brickell y Joyce, Enciclopedia de la poda (1997) 69
.........................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.........................................  Hora, Oxford Encyclopedia of the Trees of the World (1981) 242
.........................................  ITIS: Integrated Taxonomic Information System online (2005-)
.........................................  MFA Conservation and Art Material Encyclopedia Online: CAMEO (2005-)
.........................................  NCBI Taxonomy Browser (2008-)
.........................................  Smithsonian Collections Search Center (2009-)
nogal inglés............  [VP]
.......................  TAA database (2000-)
Persian walnut (species)............  [VP]
.........................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
walnoot; okkernoot............  [RKD, AAT-Ned]
...................................  AAT-Ned (1994-)
 
Subject: .....  [CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Everett, De bomen (1974)
............  Guy De Kinder, ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen, De Kinder Guy, 2010
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... MFA Conservation and Art Material Encyclopedia Online: CAMEO (2005-)
.......... Timbers of the World (1979-1980) v. II, p. 118
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust