The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300343928
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300343928

 

Record Type: concept
Betula alleghaniensis (species) (Betula (genus), Betulaceae (family), ... Living Organisms (hierarchy name))

 

Note: Species of ornamental and timber tree native to the northeastern part of North America. It is among the largest of birches, reaching 30 m (100 feet) on cool, moist bottomlands and on drier soils to elevations of 1,950 m. On limbs and young trunks the silvery yellow bark peels in paper-thin curls; on old trunks it is red-brown, deeply grooved, and broken into irregular plates. The pale green twigs are slightly aromatic. The hard, pale red-brown wood usually is not separated from that of sweet birch commercially.
 
Terms:
Betula alleghaniensis (species) (preferred,C,U,S,English-P,D,U,N)
Betula alleghaniensis (species) (Latin-P,D,U,N)
Betula alleghaniensis (soort) (Dutch-P,D,U,U)
yellow birch (species) (C,U,LC,C,English,AD,U,N)
silver birch (B. alleghaniensis, species) (C,U,English,UF,U,N)
hard birch (species) (C,U,English,UF,U,N)
swamp birch (B. alleghaniensis, species) (C,U,English,UF,U,U)
Quebec birch (species) (C,U,English,UF,U,N)
gele berk (C,U,Dutch,UF,U,U)
Betula lutea (species) (C,U,Latin,UF,U,N)
abedul amarillo (species) (C,U,C,Spanish,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Living Organisms (hierarchy name)
.... Living Organisms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of living organisms (entities)
........ living organisms (entities) (G)
Hierarchy of Eukaryota (domain)
............ Eukaryota (domain) (G)
Hierarchy of Plantae (kingdom)
................ Plantae (kingdom) (G)
Hierarchy of Angiospermae (division)
.................... Angiospermae (division) (G)
Hierarchy of Magnoliopsida (class)
........................ Magnoliopsida (class) (G)
Hierarchy of Rosanae (superorder)
............................ Rosanae (superorder) (G)
Hierarchy of Fagales (order)
................................ Fagales (order) (G)
Hierarchy of Betulaceae (family)
.................................... Betulaceae (family) (G)
Hierarchy of Betula (genus)
........................................ Betula (genus) (G)
Hierarchy of Betula alleghaniensis (species)
............................................ Betula alleghaniensis (species) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Soort sier- en productieboom, inheems in het noordoostelijke deel van Noord-Amerika. Het is een van de grootste berken; hij kan 30 meter hoog worden en groeit op koele, vochtige rivieroevers en op drogere gronden tot een hoogte van 1950 meter. Op de takken en jonge stammen bestaat de zilverachtig gele schors uit flinterdunne krullen. Op oude boomstammen is de schors roodbruin, diep gegroefd en verdeeld in onregelmatige lagen. De lichtgroene twijgen zijn licht geurend. Het harde, bleke roodbruine hout wordt in de handel meestal niet onderscheiden van het hout van de suikerberk. 

Related concepts:
source for ....  yellow birch (wood)
..................  (birch (wood), hardwood, ... Materials (hierarchy name)) [300012000]

Sources and Contributors:
abedul amarillo (species)............  [CDBP-SNPC Preferred, VP]
............................................  TAA database (2000-)
Betula alleghaniensis (species)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.....................................................  AAT-Ned (1994-)
.....................................................  Bramwell, International Book of Wood (1976) 233
.....................................................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
.....................................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.....................................................  ITIS: Integrated Taxonomic Information System online (2005-)
.....................................................  NCBI Taxonomy Browser (2008-)
.....................................................  Smithsonian Collections Search Center (2009-)
Betula lutea (species)............  [VP]
.........................................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
.........................................  Hora, Oxford Encyclopedia of the Trees of the World (1981) 138
.........................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
gele berk............  [RKD, AAT-Ned]
....................  AAT-Ned (1994-)
hard birch (species)............  [VP]
...................................  Timbers of the World (1979-1980) v. II, p. 165
Quebec birch (species)............  [VP]
.........................................  Timbers of the World (1979-1980) 2: 165
silver birch (B. alleghaniensis, species)............  [VP]
....................................................................  Getty Vocabulary Program rules
swamp birch (B. alleghaniensis, species)............  [VP]
.................................................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
yellow birch (species)............  [VP]
.........................................  Brady and Clauser, Materials Handbook (1977) 96
.........................................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
.........................................  Hora, Oxford Encyclopedia of the Trees of the World (1981) 138
.........................................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
 
Subject: .....  [CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Bomengids van Europa / druk 1 - Pagina 184
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) "yellow birch. " Accessed 01/08/09
.......... Timbers of the World (1979-1980) 2: 165
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust