The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300343703
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300343703

 

Record Type: concept
Odocoileus virginianus (species) (Odocoileus (genus), Capreolinae (subfamily), ... Living Organisms (hierarchy name))

 

Note: Species of medium-sized, common American deer that covers a huge range from the Arctic Circle in western Canada to 18 degrees south of the Equator in Peru and Bolivia. The white-tailed deer get its name from the long white hair on the underside of the tail and rump, which is evident during flight. The white-tailed deer predates the Ice Ages and is the oldest extant deer species. It became abundant only after the last glaciation when the indigenous Ice Age fauna of the Americas became extinct and competitive and predation pressures were lifted. Its high speed in running, its legendary skills at hiding, and its ability to move silently reflect severe pressure from extinct American Ice Age predators. Although the white-tailed deer of North and South America are currently classified as one species (with several subspecies), genetic research indicates that these deer are further apart than are white-tailed and black-tailed deer in North America so their classification is likely to change in the future.
 
Terms:
Odocoileus virginianus (species) (preferred,C,U,S,English-P,D,U,N)
Odocoileus virginianus (species) (Latin-P,D,U,N)
Odocoileus virginianus (soort) (Dutch-P,D,U,U)
white-tailed deer (species) (C,U,C,English,AD,U,B)
Virginia deer (species) (C,U,English,UF,U,B)
white-tail deer (species) (C,U,English,UF,U,B)
whitetail deer (species) (C,U,English,UF,U,U)
白尾鹿 (種) (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
bái wěi lù (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
bai wei lu (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
pai wei lu (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
witstaarthert (C,U,Dutch,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Living Organisms (hierarchy name)
.... Living Organisms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of living organisms (entities)
........ living organisms (entities) (G)
Hierarchy of Eukaryota (domain)
............ Eukaryota (domain) (G)
Hierarchy of Animalia (kingdom)
................ Animalia (kingdom) (G)
Hierarchy of Chordata (phylum)
.................... Chordata (phylum) (G)
Hierarchy of Vertebrata (subphylum)
........................ Vertebrata (subphylum) (G)
Hierarchy of Mammalia (class)
............................ Mammalia (class) (G)
Hierarchy of Artiodactyla (order)
................................ Artiodactyla (order) (G)
Hierarchy of Cervidae (family)
.................................... Cervidae (family) (G)
Hierarchy of Capreolinae (subfamily)
........................................ Capreolinae (subfamily) (G)
Hierarchy of Odocoileus (genus)
............................................ Odocoileus (genus) (G)
Hierarchy of Odocoileus virginianus (species)
................................................ Odocoileus virginianus (species) (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 一種中型、常見的美洲鹿,棲息地範圍廣泛,從加拿大西部的北極圈到秘魯和玻利維亞境內赤道南邊 18 度的地區內。白尾鹿這個名稱是因其尾巴下方長長的白毛而來,白毛在鹿奔跑時就明顯可見。白尾鹿的歷史比冰河時期還更早,是最古老的現存鹿種。白尾鹿在末次冰期之後才繁盛起來,此時美洲原始的冰河動物群開始絕跡,生存競爭和被捕食的壓力也因而減輕。白尾鹿飛快的奔跑速度、傳奇性的躲藏技巧以及無聲移動的能力,反映出美洲冰河時期已絕種的食肉動物所帶來的嚴重壓力。雖然北美洲和南美洲的白尾鹿目前的分類為同一種(擁有數個亞種),但是基因研究卻指出這些鹿的個別差異比北美洲白尾鹿和黑尾鹿之間的差別還來得大,所以牠們的分類在未來很有可能會改變。 
Dutch ..... Soort middelgroot, algemeen voorkomend Amerikaans hert met een enorm verspreidingsgebied, vanaf de Poolcirkel in het westen van Canada tot in Peru en Bolivia, 18 graden ten zuiden van de evenaar. De naam witstaarthert is ontleend aan de lange witte haren op de onderzijde van de staart en het achterdeel, die goed zichtbaar zijn als het dier vlucht. Het witstaarthert bestond reeds voor de IJstijd en is daarmee de oudste nog bestaande hertensoort. De soort werd pas talrijk na de laatste ijsvorming, toen de inheemse IJstijdfauna van Noord- en Zuid-Amerika uitstierf, waardoor concurrerende en belagende diersoorten wegvielen. De hoge rensnelheid, het uitzonderlijk goed vermogen om zich te verbergen en de geruisloze manier van voortbewegen geven aan dat het dier in Amerika tijdens de IJstijd zwaar te lijden had van predatoren. Hoewel het witstaarthert van Noord- en Zuid-Amerika momenteel als één soort (met diverse ondersoorten) wordt geclassificeerd, duidt genetisch onderzoek erop dat deze herten verder van elkaar staan dan het witstaart- en zwartstaarthert in Noord-Amerika. De kans is dan ook groot dat de classificatie in de toekomst nog zal veranderen. 

Sources and Contributors:
白尾鹿 (種)............  [AS-Academia Sinica Preferred]
.................  國家教育研究院-雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網 June 23, 2014
.................  大英百科全書線上繁體中文版 June 23, 2014
bai wei lu............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
bái wěi lù............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
Odocoileus virginianus (species)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.....................................................  AAT-Ned (1994-)
.....................................................  Animal Diversity Web (1995-) accessed 16 September 2008
.....................................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 16 September 2008
.....................................................  ITIS: Integrated Taxonomic Information System online (2005-)
.....................................................  National Museum of Natural History, Mammal Species (2000-) accessed 15 August 2008
.....................................................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 16 September 2008
pai wei lu............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
Virginia deer (species)............  [VP]
.........................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
white-tail deer (species)............  [VP]
............................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
whitetail deer (species)............  [VP]
.........................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
white-tailed deer (species)............  [VP]
...............................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
...............................................  NCBI Taxonomy Browser (2008-)
witstaarthert............  [RKD, AAT-Ned]
..........................  AAT-Ned (1994-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 16 September 2008
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust