The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300343465
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300343465

 

Record Type: concept
kindergartens (institutions) (pre-primary schools (institutions), schools (institutions), ... Organizations (hierarchy name))

 

Note: Educational institutions serving pupils in the year prior to their entering the first grade, typically at age five. In many educational systems, kindergarten is part of a public school program, typically lasting half-days and serving as a transition from home to full days of formal schooling; children are taught to develop basic skills through creative play, social interaction, and rudimentary classroom education is begun. In the past, and today in some places, kindergarten includes very little or no classroom instruction, serving instead as a preschool or daycare program. The term comes from the German for "garden for children."
 
Terms:
kindergartens (institutions) (preferred,C,U,LC,English-P,D,U,PN)
kindergarten (institution) (C,U,English,AD,U,SN)
kleuterscholen (instellingen) (C,U,Dutch-P,D,U,U)
kleuterschool (C,U,Dutch,AD,U,U)
jardines de infancia (institutions) (C,U,Spanish-P,D,U,PN)
jardín de infancia (institution) (C,U,Spanish,AD,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  H.HN

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Organizations (hierarchy name)
.... Organizations (hierarchy name) (G)
Hierarchy of organizations (groups)
........ organizations (groups) (G)
Hierarchy of institutions (organizations)
............ institutions (organizations) (G)
Hierarchy of <institutions by activity>
................ <institutions by activity> (G)
Hierarchy of educational institutions
.................... educational institutions (G)
Hierarchy of schools (institutions)
........................ schools (institutions) (G)
Hierarchy of pre-primary schools (institutions)
............................ pre-primary schools (institutions) (G)
Hierarchy of kindergartens (institutions)
................................ kindergartens (institutions) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... In Nederland onderwijsinstellingen voor leerlingen die nog niet leerplichtig zijn, meestal van vier tot zes jaar. In veel onderwijssystemen maakt de kleuterschool deel uit van het openbare-schoolprogramma, waar kinderen meestal halve dagen kunnen wennen aan de overgang van thuis naar volledige dagen op verplichte scholen. De kinderen worden elementaire vaardigheden bijgebracht door middel van creatief spel, sociale interactie en een eerste aanzet tot klassikaal onderwijs. In het verleden, en op sommige plaatsen nog steeds, werd er niet of nauwelijks klassikaal lesgegeven op kleuterscholen en fungeerde het meer als kinderdagverblijf. 

Related concepts:
meaning/usage overlaps with ....  nursery schools (institutions)
..................................................  (pre-primary schools (institutions), schools (institutions), ... Organizations (hierarchy name)) [300343466]
work/live in ....  kindergartens (buildings)
......................  (pre-primary schools (buildings), <school buildings by level of education>, ... Built Environment (hierarchy name)) [300006592]

Sources and Contributors:
jardín de infancia (institution)............  [VP]
.....................................................  TAA database (2000-)
jardines de infancia (institutions)............  [VP]
...........................................................  Comité, Plural del término en singular
...........................................................  TAA database (2000-)
kindergarten (institution)............  [VP]
...............................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
kindergartens (institutions)............  [VP Preferred]
...............................................  Avery Index (1963-)
...............................................  Canadian Thesaurus of Construction Science and Technology (1978)
...............................................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
...............................................  Oxford English Dictionary (1989)
...............................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
...............................................  Random House Dictionary of the English Language (1987)
...............................................  RIBA, Architectural Keywords (1982)
...............................................  Thesaurus of ERIC Descriptors (1982)
...............................................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
kleuterscholen (instellingen)............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
..................................................  AAT-Ned (1994-)
kleuterschool............  [RKD, AAT-Ned]
..........................  AAT-Ned (1994-)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  CDMARC Subjects: LCSH (1988-) kindergarten facilities
............  RIBA, Architectural Keywords (1982) Schools: nursery
 
Note:
English .......... [VP]
.......... District of Columbia Education Center (2001-)
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust