The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300266497
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300266497

 

Record Type: concept
Meleagris (genus) (Meleagrididae (family), Galliformes (order), ... Living Organisms (hierarchy name))

 

Note: Members of a genus containing two living species of large North American birds having a distinctive fleshy wattle that hangs from the underside of the beak, and a fleshy protuberance that hangs from the top of its beak called a snood. It prefers woodlands near water, eating seeds, insects, and an occasional frog or lizard. When alarmed it may run rapidly to cover, but it can fly strongly for only short distances. Turkeys were first domesticated for their feathers and meat in Pre-Columbian Mexico; they were introduced to Europe, and are now valued as a table fowl in numerous countries.
 
Terms:
Meleagris (genus) (preferred,C,U,S,English-P,D,U,N)
Meleagris (genus) (Dutch-P,D,U,U)
Meleagris (genus) (Latin-P,D,U,N)
turkeys (genus) (C,U,C,English,AD,U,N)
turkey (genus) (C,U,English,AD,U,N)
火雞屬 (屬) (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
huǒ jī shǔ (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
huo ji shu (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
huo chi shu (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Living Organisms (hierarchy name)
.... Living Organisms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of living organisms (entities)
........ living organisms (entities) (G)
Hierarchy of Eukaryota (domain)
............ Eukaryota (domain) (G)
Hierarchy of Animalia (kingdom)
................ Animalia (kingdom) (G)
Hierarchy of Chordata (phylum)
.................... Chordata (phylum) (G)
Hierarchy of Vertebrata (subphylum)
........................ Vertebrata (subphylum) (G)
Hierarchy of Aves (class)
............................ Aves (class) (G)
Hierarchy of Galliformes (order)
................................ Galliformes (order) (G)
Hierarchy of Meleagrididae (family)
.................................... Meleagrididae (family) (G)
Hierarchy of Meleagris (genus)
........................................ Meleagris (genus) (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 屬名,包含大型北美鳥類的兩個現存物種,鳥喙的下側具有獨特的肉垂,以及自鳥喙頂端垂下的肉瘤(稱為snood),性喜棲息於水邊的林地,以種子、昆蟲為食,偶爾吃青蛙或蜥蜴。受到驚嚇時,會快速奔走隱匿,只能強力飛行很短的距離。火雞最早在哥倫布時期前的墨西哥被馴養以取得羽毛與食用肉,而後被引進歐洲,現在是許多國家重要的肉用家禽。 
Dutch ..... Genus van twee levende vogelsoorten die in Noord-Amerika voorkomen. Het zijn grote vogels met opvallende vlezige lellen boven op en onder aan de snavel. In het wild geven ze de voorkeur aan bosrijke gebieden met water in de buurt. Ze eten zaden, insecten en soms een kikker of hagedis. Wanneer de vogels schrikken, kunnen ze hard wegrennen om zich in veiligheid te brengen, maar goed vliegen kunnen ze alleen over korte afstanden. Kalkoenen werden voor het eerst gedomesticeerd in precolumbiaans Mexico en daar gehouden vanwege hun veren en vlees. Men heeft ze geïntroduceerd in Europa en tegenwoordig wordt het dier in vele landen gewaardeerd vanwege zijn vlees. 

Sources and Contributors:
火雞屬 (屬)............  [AS-Academia Sinica Preferred]
.................  大英百科全書線上繁體中文版 January 1, 2013
huǒ jī shǔ............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
huo chi shu............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
huo ji shu............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
Meleagris (genus)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
................................  AAT-Ned (1994-)
................................  Animal Diversity Web (1995-) accessed 11 October 2008
................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 11 October 2008
................................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 11 October 2008
turkey (genus)............  [VP]
.............................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 11 October 2008
turkeys (genus)............  [VP]
.............................  BHA Subject Headings (1985-)
.............................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "turkey," accessed 14 May 2007
.............................  Random House Dictionary of the English Language (1987)
.............................  Webster's Third New International Dictionary (1986)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "turkey," accessed 14 May 2007
............  Random House Dictionary of the English Language (1987)
............  Webster's Third New International Dictionary (1986)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) "turkey," accessed 14 May 2007
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 11 October 2008
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust