The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300069526
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300069526

 

Record Type: concept
Humber (British Isles Medieval pottery styles, British Isles Medieval styles, ... Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: Refers to the style of Medieval glazed pottery in the Humber/Trent river area of northern England, generally beginning in the 12th century and lasting through the 16th century.
 
Terms:
Humber (preferred,C,U,English-P,D,U,A)
Humber (Dutch-P,D,U,U)
Humber (Spanish-P,D,U,U)
亨伯式 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
hēng bó shì (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
heng bo shi (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
heng po shih (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  F.FL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by region>
........ <styles, periods, and cultures by region> (G)
Hierarchy of European
............ European (G)
Hierarchy of Medieval styles and periods
................ Medieval styles and periods (G)
Hierarchy of Medieval (European)
.................... Medieval (European) (G)
Hierarchy of Medieval regional styles
........................ Medieval regional styles (G)
Hierarchy of Northern European Medieval styles
............................ Northern European Medieval styles (G)
Hierarchy of British Isles Medieval styles
................................ British Isles Medieval styles (G)
Hierarchy of British Isles Medieval pottery styles
.................................... British Isles Medieval pottery styles (G)
Hierarchy of Humber
........................................ Humber (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 指始於十二世紀,持續至十六世紀,英格蘭北部亨伯河/特倫特河區域中世紀釉陶的風格。 
Dutch ..... Verwijst naar de stijl van het middeleeuwse geglazuurde aardewerk dat in het noorden van Engeland werd gevonden in het gebied rond de rivieren de Humber en de Trent. De stijl is over het algemeen ontstaan in de 12e eeuw en hield stand tot het eind van de 16e eeuw. 
Spanish ..... Se refiere al estilo de cerámica vidriada Medieval en el área del río Humber/Trent del norte de Inglaterra, que generalmente comienza en el siglo XII y que dura hasta el fin del siglo XVI. 

Sources and Contributors:
亨伯式............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
heng bo shi............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
hēng bó shì............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
heng po shih............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
Humber............  [CDBP-SNPC Preferred, RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  Getty Vocabulary Program rules
.................  Grote Bosatlas (1988)
.................  TAA database (2000-)
.................  Vince, Northern English Medieval Whitewares [online] (1998)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Contributed as a candidate term Candidate term - RILA - 6/86; Humber ware
............  Grote Bosatlas (1988)
............  RILA, Subject Headings (1975-1990) Humber ware
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Grote Bosatlas (1988)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust