The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300055829
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300055829

 

Record Type: concept
Picturesque, the (aesthetic concepts, philosophical concepts, Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Aesthetic concept or expression, arising in Europe first in painting of the 18th century and later in architecture of the 19th century, characterized by rough, curious, or irregular forms; it applies particularly to rustic landscapes and crumbling buildings having neither the awe-inspiring grandeur of the Sublime nor the order and regularity of beauty.
 
Terms:
Picturesque, the (preferred,C,U,LC,English-P,D,U,N)
the Picturesque (C,U,English,UF,U,N)
picturesque (C,U,English,UF,U,N)
如畫風格 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
如畫的風景 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
如畫般的 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
如畫風景 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
如畫 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
rú huà fēng gé (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
ru hua feng ge (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
ju hua feng ko (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
het Pittoreske (C,U,Dutch-P,D,U,U)
schilderachtig (C,U,Dutch,UF,U,U)
pittoresk (C,U,Dutch,UF,U,U)
pintoresco, lo (C,U,Spanish-P,D,U,U)
pintoresco (C,U,Spanish,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of philosophical concepts
........ philosophical concepts (G)
Hierarchy of aesthetic concepts
............ aesthetic concepts (G)
Hierarchy of Picturesque, the
................ Picturesque, the (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 最初起源於歐洲十八世紀的繪畫,稍後發展於十九世紀建築的審美概念或表現,描繪粗陋、奇怪或不規則的形式;特別用於質樸的鄉村風景與頹圮建築的表現,不追求令人敬畏的宏偉壯麗(Sublime),也無意配合美學的秩序與規則。 
Dutch ..... Esthetisch begrip of uitdrukking gebruikt eerst aangaande de vroeg zeventiende-eeuwse Nederlandse ('schilderachtig') en Italiaanse schilderkunst ('pittoresco'), waar het veelal betrekking heeft op de schilderkunst en de manier waarop iets wordt afgebeeld, alsook de zichtbare werkelijkheid zelf die als 'schilderwaardig' kon worden beschouwd. In de Europese schilderkunst van de 18e eeuw en later de Europese architectuur van de 19e eeuw vloeien de twee traditionele connotaties van de term - de classicistische (keurig, ordentelijk en zedig) en traditionele (levendig, charmant en natuurgetrouw) - samen, en duidt het op een stijl die wordt gekenmerkt door ruwe, merkwaardige of ongewone vormen; het heeft vooral betrekking op rustieke landschappen en bouwvallige gebouwen die noch de ontzagwekkende grandeur van het verhevene hebben noch de rust en regelmaat van de schoonheid. 
Spanish ..... Concepto o expresión estética, originándose primero en Europa en la pintura del siglo XVIII y posteriormente en la arquitectura del siglo XIX, caracterizada por formas toscas, curiosas o irregulares; se aplica particularmente a paisajes rústicos y edificios desmoronándose sin la grandeza imponente de lo Sublime ni el orden y regularidad de lo bello. 

Sources and Contributors:
如畫風格............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  TELDAP database (2009-)
如畫的風景............  [AS-Academia Sinica]
..............  雄獅西洋美術辭典 p. 973
如畫般的............  [AS-Academia Sinica]
...........  藝術名詞與技法辭典 p. 341
如畫風景............  [AS-Academia Sinica]
...........  大英視覺藝術百科全書 Vol. 9,pp. 188
如畫............  [AS-Academia Sinica]
...........  大英百科全書線上繁體中文版 September 1, 2011
...........  智慧藏百科全書網 September 1, 2011
het Pittoreske............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  Bakker, Schilderachtig (1994)
.............................  Van Dale groot woordenboek (1994)
.............................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
ju hua feng ko............  [AS-Academia Sinica]
.............................  TELDAP database (2009-)
picturesque............  [VP]
.......................  Avery Index (1963-) (source AAT) - Subhead.
.......................  Ehresmann, Pocket Dictionary of Art Terms (1979)
.......................  Random House Library of Painting and Sculpture (1981) Vol. 4, 139
.......................  RILA, Subject Headings (1975-1990)
.......................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
Picturesque, the............  [VP Preferred]
.............................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
.............................  Oxford Companion to Art (1984) 867
pintoresco............  [CDBP-SNPC]
.......................  Moliner, Diccionario de uso del español (2004) 748
pintoresco, lo............  [CDBP-SNPC Preferred]
.............................  Lucie-Smith, Diccionario de Términos de Arte (1997) 155
pittoresk............  [RKD, AAT-Ned]
....................  AAT-Ned (1994-)
....................  Bakker, Schilderachtig (1994)
....................  Van Dale groot woordenboek (1994)
....................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
ru hua feng ge............  [AS-Academia Sinica]
.............................  TELDAP database (2009-)
rú huà fēng gé............  [AS-Academia Sinica]
.............................  TELDAP database (2009-)
schilderachtig............  [RKD, AAT-Ned]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  Bakker, Schilderachtig (1994)
.............................  Van Dale groot woordenboek (1994)
.............................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
the Picturesque............  [VP]
.............................  Contributed as a candidate term Candidate term - Avery - 2/87
.............................  Oxford Companion to Art (1984)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  RIBA, Architectural Keywords (1982) picturesque in architecture
............  Van Dale groot woordenboek (1994)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Random House Library of Painting and Sculpture (1981)
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... TELDAP database (2009-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Bakker, Schilderachtig (1994)
.......... Van Dale groot woordenboek (1994)
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust