The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300391479
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300391479

 

Record Type: concept
dian jing (aesthetic concepts, philosophical concepts, Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Used in a garden context, this term refers to accentuating scenic spots. At key scenic points, steps are taken to augment their remarkable appearance. The surrounding structures often are given names related to details of the natural environs, or inscribed with poetry describing the essence of the scenery, thereby contributing details that enhance the aesthetic appeal of the location.
 
Terms:
dian jing (preferred,C,U,English,D,U,N)
dian jing (Dutch-P,D,U,U)
dian jing (Chinese (transliterated Hanyu Pinyin),D,U,N)
點睛 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of philosophical concepts
........ philosophical concepts (G)
Hierarchy of aesthetic concepts
............ aesthetic concepts (G)
Hierarchy of dian jing
................ dian jing (G)

Additional Notes:
Dutch ..... In een tuincontext verwijst deze term naar het accentueren van bijzondere landschapsplekken. Op belangrijke landschapspunten worden maatregelen genomen om de verschijningsvorm te verfraaien. De omringende constructies krijgen vaak namen die te maken hebben met de details van de natuurlijke omgeving, of er worden gedichten in gegraveerd waarin de essentie van het natuurschoon wordt beschreven, zodat ze de esthetische aantrekkelijkheid van de locatie vergroten. 

Sources and Contributors:
點睛............  [VP]
...........  Personal Communication, Julia Grimes, Getty Research Institute (2014)
dian jing............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
....................  AAT-Ned (1994-)
....................  Cheng, Imperial Gardens: Ancient Chinese Architecture (1998)
....................  Keswick, The Chinese Garden: History, Art and Architecture (1978)
....................  Personal Communication, Julia Grimes, Getty Research Institute (2014) submitted 19 June 2014
....................  UvA Talen
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Cheng, Imperial Gardens: Ancient Chinese Architecture (1998)
.......... Keswick, The Chinese Garden: History, Art and Architecture (1978)
.......... Personal Communication, Julia Grimes, Getty Research Institute (2014)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust