The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300386077
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300386077

 

Record Type: concept
kolven (ice sports, <ice and snow activities>, ... Physical and Mental Activities (hierarchy name))

 

Note: Dutch sport played on a course that measures 17.5 metres long and 5 metres wide, marked with looping scoring lines and ornate wooden posts at each end. First played on ice, then on enclosed courses. Players hit a ball over a certain distance, the first to reach their opponent's starting point wins. The sport's popularity has declined since the late 20th century.
 
Terms:
kolven (preferred,C,U,English-P,UF,U,U)
kolven (Dutch-P,D,U,U)
kolf (C,U,English,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KQ

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Physical and Mental Activities (hierarchy name)
.... Physical and Mental Activities (hierarchy name) (G)
Hierarchy of physical activities
........ physical activities (G)
Hierarchy of <physical activities by specific context>
............ <physical activities by specific context> (G)
Hierarchy of <physical activities by location>
................ <physical activities by location> (G)
Hierarchy of <ice and snow activities>
.................... <ice and snow activities> (G)
Hierarchy of ice sports
........................ ice sports (G)
Hierarchy of kolven
............................ kolven (G,U)

Additional Notes:
Dutch ..... Een Nederlandse sport die wordt gespeeld op een baan van 17,5 bij 5 meter, gemarkeerd met kromme scorelijnen en met een versierde houten pilaar aan elk uiteinde. De sport werd aanvankelijk op ijs gespeeld, en later op een afgesloten baan. De spelers slaan een bal over een bepaalde afstand, en de eerste die het startpunt van de tegenstander bereikt, wint. De populariteit van de sport is sinds eind 20e eeuw afgenomen. 

Sources and Contributors:
kolf............  [JPGM Preferred, VP]
...........  Dickey, Judicious Negligence: Rembrandt, The Art Bulletin (1986)
...........  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "golf"
...........  J. Paul Getty Museum database for collections (2000-)
kolven............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  Dickey, Judicious Negligence: Rembrandt, The Art Bulletin (1986)
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "golf;" accessed 5 February 2014
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
.................  UvA Talen
.................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
 
Subject: .....  [JPGM, VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (1994-2001)
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust