The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300053660
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300053660

 

Record Type: concept
stitching (generic process) (<processes and techniques by specific type>, Processes and Techniques (hierarchy name))

 

Note: Refers to the process of creating stitches, which are the portions of thread left in fabric or another material by the in and out movement of a threaded needle through the thickness or surface of the material, or the loops of thread created on a needle in knitting or other needlework. Stitching is used for fastening, joining, closing, uniting, mending, or creating ornamentation. Its meaning overlaps with "sewing (needleworking techinique)."
 
Terms:
stitching (generic process) (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
stitched (generic process) (C,U,English,AD,U,U)
stikken (procedé) (C,U,Dutch-P,D,U,U)
gestikt (C,U,Dutch,AD,U,U)
costura (C,U,Spanish-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Processes and Techniques (hierarchy name)
.... Processes and Techniques (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <processes and techniques by specific type>
........ <processes and techniques by specific type> (G)
Hierarchy of stitching (generic process)
............ stitching (generic process) (G)

Additional Parents:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Processes and Techniques (hierarchy name)
.... Processes and Techniques (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <processes and techniques by specific type>
........ <processes and techniques by specific type> (G)
Hierarchy of <object-making processes and techniques>
............ <object-making processes and techniques> (G)
Hierarchy of bookbinding and bookbinding processes and techniques
................ bookbinding and bookbinding processes and techniques (G)
Hierarchy of <bookbinding processes and techniques>
.................... <bookbinding processes and techniques> (G)
Hierarchy of stitching (bookbinding process)
........................ stitching (bookbinding process) (G)
Hierarchy of stitching (generic process)
............................ stitching (generic process) (G)
 
Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Processes and Techniques (hierarchy name)
.... Processes and Techniques (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <processes and techniques by specific type>
........ <processes and techniques by specific type> (G)
Hierarchy of <processes and techniques by material>
............ <processes and techniques by material> (G)
Hierarchy of textile processes and techniques
................ textile processes and techniques (G)
Hierarchy of <textile working processes and techniques>
.................... <textile working processes and techniques> (G)
Hierarchy of <needleworking and needleworking techniques>
........................ <needleworking and needleworking techniques> (G)
Hierarchy of needleworking (process)
............................ needleworking (process) (G)
Hierarchy of stitching (generic process)
................................ stitching (generic process) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Verwijst naar het procedé voor het bevestigen, afsluiten, samenvoegen, repareren of creëren van versieringen door stiksels, de gedeelten van draden van stof of een ander materiaal die door middel van een in-en-uit-beweging met een naald en draad door de dikte of het oppervlakte van het materiaal worden gehaald, of de lussen van draad die op een naald worden gecreëerd bij breiwerk en ander handwerk. Stikken wordt gebruikt voor het vastmaken, verbinden, sluiten, verenigen, herstellen, of het creëren van versiering. De betekenis overlapt met 'naaien (naaldwerkprocedé)'. 
Spanish ..... Proceso de cerrar, uniendo, reparando, o creando ornamentación por medio de las puntadas. En el contexto de textiles y del trabajo de agujas, las superposiciones de las puntadas son definidas como "costura.” En el contexto de la encuadernación, refiere al cosido de un número de hojas o de reuniones pasando el hilo o el alambre a través de todas las hojas; es distinto de la "costura,” que, en el contexto de la encuadernación, es utilizada para ensamblaje de hojas o de reuniones hojas por medio de un hilo o alambre.  

Related concepts:
meaning/usage overlaps with ....  sewing (needleworking technique)
..................................................  (needleworking (process), <needleworking and needleworking techniques>, ... Processes and Techniques (hierarchy name)) [300053658]
produces ....  stitches
................  (textile components, <components by specific context>, ... Components (hierarchy name)) [300264604]

Sources and Contributors:
costura............  [CDBP-SNPC Preferred]
.................  Moliner, Diccionario de uso del español (2004) I:793
gestikt............  [RKD, AAT-Ned]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  Van Dale groot woordenboek (1994)
stikken (procedé)............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
................................  AAT-Ned (1994-)
................................  Van Dale groot woordenboek (1994)
stitched (generic process)............  [VP]
...............................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
stitching (generic process)............  [GCI Preferred, VP Preferred]
...............................................  AATA database (2002-) 129256 checked 26 January 2012
...............................................  Dillmont, Complete Encyclopedia of Needlework (1996)
...............................................  Harbeson, American Needlework (1965)
...............................................  Oxford English Dictionary (1989) general def. and def. 5 relating specifically to bookbinding
...............................................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
 
Subject: .....  [CDBP-SNPC, GCI, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AATA database (2002-) 129256 checked 26 January 2012
............  Calasibetta, Fairchild's Dictionary of Fashion (1988) stitch
............  Palmer, Course in Bookbinding for Vocational Training (1927) 447; thread stitch
............  Picken, Fashion Dictionary (1957) stitch
............  Van Dale groot woordenboek (1994)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... Harbeson, American Needlework (1965)
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
.......... Webster's Third New International Dictionary (1961)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale groot woordenboek (1994)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust