The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300404211
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300404211

 

Record Type: concept
authorized copies (copies (derivative objects), derivative objects, ... Object Genres (hierarchy name))

 

Note: Copies of works in any media, generally in the same media and of the same scale as the original, that have been authorized for production by the owner or creator. An example of authorized copies of visual works include accurate copies of paintings in art museums that were created as souvenirs for visitors, particularly popular in the 18th and 19th centuries; such paintings may be stamped on the back of the canvas with a seal of authorized copy with the museum's name.
 
Terms:
authorized copies (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
authorized copy (C,U,English,AD,U,SN)
copies, authorized (C,U,English,UF,U,U)
geautoriseerde kopieën (C,U,Dutch-P,D,U,U)
geautoriseerde kopie (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.PE

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Object Genres (hierarchy name)
.... Object Genres (hierarchy name) (G)
Hierarchy of object genres (object classifications)
........ object genres (object classifications) (G)
Hierarchy of <object genres by original and derivative>
............ <object genres by original and derivative> (G)
Hierarchy of derivative objects
................ derivative objects (G)
Hierarchy of copies (derivative objects)
.................... copies (derivative objects) (G)
Hierarchy of authorized copies
........................ authorized copies (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Kopieën van werken in enige media, meestal in hetzelfde medium en van dezelfde grootte als het origineel, die zijn geautoriseerd voor productie door de eigenaar of maker. Een voorbeeld van geautoriseerde kopieën van beeldmateriaal zijn nauwkeurige kopieën van schilderijen in kunstmusea die werden gemaakt als souvenir voor bezoekers, en die met name populair waren in de 18e en 19e eeuw. Dergelijke schilderijen hebben aan de achterkant van het doek soms een stempel met een zegel van geautoriseerde kopie met daarin de naam van het museum. 

Related concepts:
have form ....  facsimiles (reproductions)
................  (reproductions (derivative objects), copies (derivative objects), ... Object Genres (hierarchy name)) [300121391]

Sources and Contributors:
authorized copies............  [VP Preferred]
................................  Antiques Roadshow (2001-)
................................  Pointon, History of Art: A Student's Handbook (2014) 63
................................  Sotheby's Online (2001-)
authorized copy............  [VP]
.............................  Antiques Roadshow (2001-)
copies, authorized............  [VP]
...................................  Getty Vocabulary Program rules
geautoriseerde kopie............  [RKD, AAT-Ned]
...................................  AAT-Ned (1994-)
...................................  Margry, Bedevaartplaatsen (1997)
...................................  UvA Talen
geautoriseerde kopieën............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.........................................  AAT-Ned (1994-)
.........................................  Margry, Bedevaartplaatsen (1997)
.........................................  UvA Talen
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Pointon, History of Art: A Student's Handbook (2014)
.......... Sotheby's Online (2001-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Margry, Bedevaartplaatsen (1997)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust