The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300404073
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300404073

 

Record Type: concept
pastiche copies (copies (derivative objects), derivative objects, ... Object Genres (hierarchy name))

 

Note: Copies of works that derive from parts of two or more different works or that add new parts to the copied work or works. Examples are a Roman copy of a Greek original sculpture, where a Roman portrait face is substituted for the Greek original face, or a building that incorporates parts copied from multiple other buildings.
 
Terms:
pastiche copies (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
pastiche copy (C,U,English,AD,U,SN)
copies, pastiche (C,U,English,UF,U,U)
kopieën van pastiches (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.PE

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Object Genres (hierarchy name)
.... Object Genres (hierarchy name) (G)
Hierarchy of object genres (object classifications)
........ object genres (object classifications) (G)
Hierarchy of <object genres by original and derivative>
............ <object genres by original and derivative> (G)
Hierarchy of derivative objects
................ derivative objects (G)
Hierarchy of copies (derivative objects)
.................... copies (derivative objects) (G)
Hierarchy of pastiche copies
........................ pastiche copies (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Kopieën van werken die zijn afgeleid van onderdelen van twee of meer verschillende werken of waarin nieuwe onderdelen zijn toegevoegd aan een of meer gekopieerde werken. Voorbeelden zijn een Romeinse kopie van een Grieks origineel beeldhouwwerk waarin het oorspronkelijke Griekse gezicht is vervangen door een Romeins portretgezicht, of een gebouw dat onderdelen bevat die zijn gekopieerd uit meerdere andere gebouwen. 

Sources and Contributors:
copies, pastiche............  [VP]
.............................  Getty Vocabulary Program rules
kopieën van pastiches............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
......................................  AAT-Ned (1994-)
......................................  UvA Talen
pastiche copies............  [VP Preferred]
.............................  Metropolitan Museum of Art [online] (2001-) http://www.metmuseum.org/toah/hd/rogr/hd_rogr.htm
.............................  Ridgway, Sculpture from Corinth (1981)
.............................  Roullet, Egyptianizing Monuments of Imperial Rome (1972)
pastiche copy............  [VP]
..........................  Metropolitan Museum of Art [online] (2001-)
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Metropolitan Museum of Art [online] (2001-) http://www.metmuseum.org/toah/hd/rogr/hd_rogr.htm
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust