The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300387494
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300387494

 

Record Type: concept
ge (ceremonial knives) (ceremonial knives, ceremonial weapons, ... Furnishings and Equipment (hierarchy name))

 

Note: Refers to a type of dagger-axe, or halberd, used for display by Shang elite in Bronze Age China. They are single- or double-edged blades with short hafts, though length, shape, and motif varied and evolved over time. Many bronze ge were functional weapons, while later examples are ground from materials such as nephrite and are presumed to be purely ceremonial. Bronze ge may have been among the first objects created in Chinese foundries.
 
Terms:
ge (ceremonial knives) (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
ge (ceremonial knives) (Dutch-P,D,U,U)
ge (ceremonial knives) (Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,D,U,U)
ge halberds (C,U,English,AD,U,U)
dagger-axes (C,U,English,UF,U,U)
dagger-axe (C,U,English,UF,U,U)
dagger-ax (C,U,English,UF,U,U)
ge halberd (C,U,English,UF,U,U)
halberds, ge (C,U,English,UF,U,U)
ge dagger-axes (C,U,English,UF,U,U)
(C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.TK

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Furnishings and Equipment (hierarchy name)
.... Furnishings and Equipment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Weapons and Ammunition (hierarchy name)
........ Weapons and Ammunition (hierarchy name) (G)
Hierarchy of weapons
............ weapons (G)
Hierarchy of ceremonial weapons
................ ceremonial weapons (G)
Hierarchy of ceremonial knives
.................... ceremonial knives (G)
Hierarchy of ge (ceremonial knives)
........................ ge (ceremonial knives) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Een soort bijl-dolk of hellebaard die door de Chinese Shang-elite in de bronstijd voor het vertoon werd gedragen. Het waren enkel- of dubbelzijdige snijwapens met een kort heft; hun lengte, vorm en decoratieve motief liepen uiteen en ontwikkelden zich door de tijd heen. Veel bronzen ge waren daadwerkelijk functionele wapens, maar latere exemplaren zijn gemaakt van materialen als nefriet en waren vermoedelijk enkel ceremonieel. Bronzen ge waren wellicht een van de eerste soorten objecten die in Chinese smelterijen werden gemaakt. 

Sources and Contributors:
戈............  [VP]
........  Personal Communication, Julia Grimes, Getty Research Institute (2014)
dagger-ax............  [VP]
....................  Metropolitan Museum of Art, Online collections records (2000)
dagger-axe............  [VP]
.......................  Wilson, Lithic Art in the Bronze Age, Bulletin of the Cleveland Museum (1990)
dagger-axes............  [VP]
.......................  Wilson, Lithic Art in the Bronze Age, Bulletin of the Cleveland Museum (1990)
ge (ceremonial knives)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.........................................  AAT-Ned (1994-)
.........................................  AATA online (2002-2020)
.........................................  Grove Art Online (2008-) "China, bronzes;" accessed 4 November 2013
.........................................  Metropolitan Museum of Art, Online collections records (2000) accessed 30 August 2013
.........................................  RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis [database] (2021-)
.........................................  UvA Talen
.........................................  Wilson, Lithic Art in the Bronze Age, Bulletin of the Cleveland Museum (1990)
ge dagger-axes............  [GCI, VP]
.............................  Metropolitan Museum of Art [online] (2001-) accessed 1 October 2013
ge halberd............  [GCI, VP]
.......................  Getty Vocabulary Program rules
ge halberds............  [GCI Preferred, VP]
.......................  AATA database (2002-) accessed 1 October 2013
.......................  Encyclopedia of Archaeology [online] (2008) accessed 1 October 2013
.......................  Grove Art Online (2008-) accessed 1 October 2013
halberds, ge............  [GCI, VP]
.......................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... AATA database (2002-) accessed 1 October 2013
.......... Encyclopedia of Archaeology [online] (2008) accessed 1 October 2013
.......... Grove Art Online (2008-) accessed 1 October 2013
.......... Metropolitan Museum of Art [online] (2001-) accessed 1 October 2013
.......... Wilson, Lithic Art in the Bronze Age, Bulletin of the Cleveland Museum (1990)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis [database] (2021-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust