The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300379985
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300379985

 

Record Type: concept
martial arts (<public and interactive activities>, <physical activities by specific context>, ... Physical and Mental Activities (hierarchy name))

 

Note: Various activities or disciplines concerning combat and self defense that arose as the fighting arts of the warrior and are now often practiced as sport. They include both armed and unarmed forms of combat, as well as non-combative styles. Martial arts traditionally emphasize control, spiritual training, and the unity of body and mind. Many are of East Asian origin.
 
Terms:
martial arts (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
martial art (C,U,English,AD,U,SN)
arts, martial (C,U,English,UF,U,U)
vechtkunsten (C,U,Dutch-P,D,U,U)
vechtkunst (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KQ

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Physical and Mental Activities (hierarchy name)
.... Physical and Mental Activities (hierarchy name) (G)
Hierarchy of physical activities
........ physical activities (G)
Hierarchy of <physical activities by specific context>
............ <physical activities by specific context> (G)
Hierarchy of <public and interactive activities>
................ <public and interactive activities> (G)
Hierarchy of martial arts
.................... martial arts (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Verscheidene activiteiten en disciplines op het gebied van gevecht en zelfverdediging, die als krijgskunsten ontstonden en nu veelal als sport worden beoefend. Hiertoe worden zowel gewapende als ongewapende gevechtsvormen alsmede niet-strijdlustige stijlen gerekend. In de vechtkunsten wordt traditioneel de nadruk gelegd op beheersing, spirituele training en de eenheid van lichaam en geest. Veel van deze kunsten komen uit Oost-AziĆ«. 

Sources and Contributors:
arts, martial............  [VP]
..........................  Getty Vocabulary Program rules
martial art............  [VP]
.......................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
martial arts............  [VP Preferred]
.......................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
.......................  Random House Unabridged Dictionary (1993)
.......................  Webster's Third New International Dictionary (2002)
vechtkunst............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  UvA Talen
.......................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
vechtkunsten............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  UvA Talen
.......................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust