The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300107372
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300107372

 

Record Type: concept
red-gloss (pottery style) (Roman pottery styles, ancient Italian pottery styles, ... Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: Generally, the style of any ancient pottery that is solid red in color, has a satiny gloss, and comes from Rome, the Near East, or Greece. It is characterized by being unpainted, though sometimes having ovolo molding or relief decoration. To specifically distinguish the style of Roman pottery that has a fine gloss and sealing-wax red color, created by using a refined slip and a firing technique that allows oxidation, use "Terra sigillata (pottery style)."
 
Terms:
red-gloss (pottery style) (preferred,C,U,English-P,D,U,A)
red-gloss (pottery style) (Dutch-P,D,U,U)
red glost (pottery style) (C,U,English,UF,U,U)
紅釉陶 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
紅亮面陶 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
hóng yòu táo (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
hong you tao (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
hung yu t'ao (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
Esmaltada en rojo (C,U,Spanish-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  F.FL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by region>
........ <styles, periods, and cultures by region> (G)
Hierarchy of Early Western World
............ Early Western World (G)
Hierarchy of Mediterranean (Early Western World)
................ Mediterranean (Early Western World) (G)
Hierarchy of Ancient Italian
.................... Ancient Italian (G)
Hierarchy of ancient Italian pottery styles
........................ ancient Italian pottery styles (G)
Hierarchy of Roman pottery styles
............................ Roman pottery styles (G)
Hierarchy of red-gloss (pottery style)
................................ red-gloss (pottery style) (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 指表面有一層光澤亮面且呈封蠟般正紅的羅馬陶器風格,製作方法為採用質地較為細緻的泥釉及有助產生氧化的燒製技術。此風格受希臘與近東陶器風格影響,其特色為不具裝飾,或是具饅狀線腳裝飾(ovolo molding)亦或浮雕裝飾。這個詞彙有時也用於較為廣泛地指稱一般呈正紅色、具有絲緞光澤且產自於羅馬、近東或希臘的古代陶器。 
Dutch ..... Verwijst naar een Romeinse aardewerkstijl met een fijne gloed en rode zegellakkleur, verkregen door het gebruik van een zeer fijne engobe en een baktechniek waarbij oxidatie plaatsvond. De stijl was geïnspireerd op aardewerk uit Griekenland en het Nabije Oosten, en kenmerkt zich doordat deze meestal niet is versierd, of met een eierlijst afgietsel of reliëf is versierd. De term wordt soms ook meer in het algemeen gebruikt voor al het oude aardewerk dat effen rood is, een satijnen glans heeft, en dat uit Rome, het Nabije Oosten of Griekenland afkomstig is. 
Spanish ..... Se refiere a un estilo de cerámica romana que tiene un fino barniz color rojo cera sellada, creado usando un engobe refinado y una técnica de quemado que permite la oxidación. Se inspiró en la cerámica griega y del Cercano Oriente y se caracteriza por no tener decoración o tener una decoración de moldura ovolo o de relieve. El término también se aplica a veces más generalmente a cualquier cerámica antigua que es enteramente de color rojo, tiene un esmalte satinado, y proviene de Roma, Cercano Oriente, o Grecia. 

Related concepts:
meaning/usage overlaps with ....  Terra sigillata (pottery style)
..................................................  (Roman pottery styles, ancient Italian pottery styles, ... Styles and Periods (hierarchy name)) [300107376]
reflected in/produces ....  red-gloss ware
........................................  (earthenware, pottery (visual works), ... Visual and Verbal Communication (hierarchy name)) [300387489]

Sources and Contributors:
紅釉陶............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
紅亮面陶............  [AS-Academia Sinica]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
Esmaltada en rojo............  [CDBP-SNPC Preferred]
................................  TAA database (2000-)
hong you tao............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
hóng yòu táo............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
hung yu t'ao............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
red-gloss (pottery style)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
............................................  AAT-Ned (1994-)
............................................  Grove Art Online (2008-)
............................................  Legacy AAT data
red glost (pottery style)............  [VP]
............................................  Legacy AAT data
............................................  Personal Communication
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
............  Charleston, Roman Pottery (1956) 6; red-gloss ware; 5; red-gloss pottery
............  Savage and Newman, Illustrated Dictionary of Ceramics (1974) red-gloss pottery
............  Savage and Newman, Illustrated Dictionary of Ceramics (1989) 241; red glost pottery
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Grove Art Online (2008-)
.......... Legacy AAT data
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust