The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300411927
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300411927

 

Record Type: concept
creoles (language, general) (languages (established systems of communication), <languages and writing systems by general type>, ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Languages that have developed from the mixing of two or more parent languages, where the combined new language has become the first language of a community. Creole languages often arise as the result of contact between the language of a dominant group (historically often a European colonizer) and that (or those) of a subordinate group (often the colonized people, or an enslaved population). For languages developed from two or more languages, but where grammar and vocabulary is simplified and the language used only in temporary contact situations, prefer "pidgins (language, general)."
 
Terms:
creoles (language, general) (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
creole (language, general) (C,U,English,UF,U,SN)
creole languages (languages by specific type) (C,U,English,UF,U,U)
creooltalen (taal, algemeen) (C,U,Dutch-P,D,U,U)
creooltaal (taal, algemeen) (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of language-related concepts
........ language-related concepts (G)
Hierarchy of <languages and writing systems>
............ <languages and writing systems> (G)
Hierarchy of <languages and writing systems by general type>
................ <languages and writing systems by general type> (G)
Hierarchy of languages (established systems of communication)
.................... languages (established systems of communication) (G)
Hierarchy of creoles (language, general)
........................ creoles (language, general) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Talen die zich hebben ontwikkeld uit een mengsel van twee of meer talen, waarbij de gecombineerde nieuwe taal de eerste taal van een gemeenschap is geworden. Creooltalen ontstaan vaak door contact tussen de taal van een dominante groep (vaak een Europese koloniserende macht) en die van een ondergeschikte groep (vaak het gekoloniseerde volk, of een populatie van slaven). Gebruik 'pidgin (taal, algemeen)' voor talen die zich hebben ontwikkeld uit twee of meer talen, maar waarbij grammatica en vocabulaire vereenvoudigd zijn en de taal alleen bij tijdelijke contactsituaties wordt gebruikt. 

Related concepts:
distinguished from ....  pidgins (language, general)
..................................  (languages (established systems of communication), <languages and writing systems by general type>, ... Associated Concepts (hierarchy name)) [300411977]

Sources and Contributors:
creole (language, general)............  [VP]
...............................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
creole languages (languages by specific type)............  [VP]
..........................................................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
creoles (language, general)............  [VP Preferred]
...............................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
...............................................  Grimes, ed., Ethnologue, 14th ed. (2000) 2:633
...............................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
creooltaal (taal, algemeen)............  [RKD, AAT-Ned]
...............................................  AAT-Ned (1994-)
creooltalen (taal, algemeen)............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
...............................................  AAT-Ned (1994-)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  UvA Talen
............  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust