The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300310346
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300310346

 

Record Type: concept
Otariidae (family) (Carnivora (order), Mammalia (class), ... Living Organisms (hierarchy name))

 

Note: Family containing 14 species in seven genera comprising sea lions and fur seals. They are adapted to a semi-aquatic lifestyle, feeding and migrating in the water but breeding and resting on land or ice, having small but visible external ear flaps, larger foreflippers and pectoral muscles than true seals, and the ability to turn their hind limbs forward and walk on all fours. With true seals and walruses, arose in the late Miocene (10-12 million years ago), descended from a common ancestor most closely related to modern bears.
 
Terms:
Otariidae (family) (preferred,C,U,S,English-P,D,L,N)
Otariidae (familie) (Dutch-P,D,U,U)
Otariidae (family) (Latin-P,D,U,N)
eared seals (C,U,C,English,AD,U,N)
eared seal (C,U,English,AD,U,N)
otariids (C,U,English,UF,U,N)
海獅科 (科) (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
海狗科 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
hǎi shī kē (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
hai shi ke (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
hai shih k'o (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
oorrobben (C,U,Dutch,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Living Organisms (hierarchy name)
.... Living Organisms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of living organisms (entities)
........ living organisms (entities) (G)
Hierarchy of Eukaryota (domain)
............ Eukaryota (domain) (G)
Hierarchy of Animalia (kingdom)
................ Animalia (kingdom) (G)
Hierarchy of Chordata (phylum)
.................... Chordata (phylum) (G)
Hierarchy of Vertebrata (subphylum)
........................ Vertebrata (subphylum) (G)
Hierarchy of Mammalia (class)
............................ Mammalia (class) (G)
Hierarchy of Carnivora (order)
................................ Carnivora (order) (G)
Hierarchy of Otariidae (family)
.................................... Otariidae (family) (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 含海獅與海狗等十四個種、七個屬的科。生活形態為半水棲,於水中進食、遷徙,但於陸地上或冰上繁殖與休息,外耳廓小卻可見、前鰭狀肢和胸肌較海豹大,後鰭狀肢可向前轉,以四肢前進。與海豹科和海象科同時出現於中新世晚期(一千至一千兩百萬年前),祖先相同,且其祖先與現代熊的血緣最為接近。 
Dutch ..... Familie van veertien soorten in zeven genera waartoe zeeleeuwen en pelsrobben behoren. De dieren zijn aangepast aan het leven in het water, waar ze zich voeden en waar ze doorheen trekken, maar ze paren en rusten op het land of op ijs. Ze hebben kleine, maar zichtbare externe oorflappen, grotere voorflippers en borstspieren dan echte zeehonden en kunnen hun achterste ledematen naar voren richten en op alle vier de ledematen lopen. De soorten uit deze familie ontstonden samen met de echte zeehonden en walrussen in het Laat-Mioceen (10 tot 12 miljoen jaar geleden). Ze hebben een gemeenschappelijke voorouder die het nauwst verwant was aan moderne beren.  

Related concepts:
meaning/usage overlaps with ....  seals (animals)
..................................................  (Carnivora (order), Mammalia (class), ... Living Organisms (hierarchy name)) [300250867]

Sources and Contributors:
海獅科 (科)............  [AS-Academia Sinica Preferred]
.................  中央研究院中英雙語知識本體詞網 September 6, 2011
.................  國家教育研究院-雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網 28 July, 2014 September 6, 2011
海狗科............  [AS-Academia Sinica]
...........  大英百科全書線上繁體中文版 September 6, 2011
...........  脊椎動物學(上) 128
eared seal............  [VP]
.......................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
eared seals............  [VP]
.......................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 20 August 2007
.......................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
hai shih k'o............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
hai shi ke............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
hǎi shī kē............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
oorrobben............  [RKD, AAT-Ned]
....................  AAT-Ned (1994-)
Otariidae (family)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
...................................  AAT-Ned (1994-)
...................................  Animal Diversity Web (1995-) accessed 20 August 2007
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 20 August 2007
...................................  National Museum of Natural History, Mammal Species (2000-) accessed 20 August 2008
...................................  Natural History Museum, London (2000-) accessed 20 August 2008
otariids............  [VP]
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
............  Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (2009)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Animal Diversity Web (1995-) accessed 20 August 2007
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 20 August 2007
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust