The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300264630
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300264630

 

Record Type: concept
industry (object groupings) (<object groupings by general context>, object groupings, Object Groupings and Systems (hierarchy name))

 

Note: Refers to a collection of prehistoric objects or implements of approximately the same age or era found at one or several related archaeological sites and used as evidence of the origin of the technique that was used to create similar objects. For the style and technique used to produce the implements, use "industry (technique)."
 
Terms:
industry (object groupings) (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
industrie (objectgroepen) (C,U,Dutch-P,D,U,U)
Industrien (C,U,German,D,PN)
Industrie (C,U,German-P,AD,SN)
industria (grupo de objetos) (C,U,Spanish-P,D,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  V.PC

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Object Groupings and Systems (hierarchy name)
.... Object Groupings and Systems (hierarchy name) (G)
Hierarchy of object groupings
........ object groupings (G)
Hierarchy of <object groupings by general context>
............ <object groupings by general context> (G)
Hierarchy of industry (object groupings)
................ industry (object groupings) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Verwijst naar een verzameling prehistorische objecten of gereedschappen die ongeveer even oud zijn of uit hetzelfde tijdperk dateren en die op één of meerdere verwante archeologische vindplaatsen zijn aangetroffen. Ze fungeren als bewijs voor de oorsprong van de techniek waarmee soortgelijke objecten zijn vervaardigd. Gebruik 'nijverheid (techniek)' voor de stijl en techniek die bij de vervaardiging van de gereedschappen zijn toegepast. 
German ..... Bezieht sich auf eine Sammlung prähistorischer Objekte oder Gerätschaften, etwa gleich alt oder zur gleichen Epoche gehörig, an einer oder mehreren verbundenen archäologischen Stätten gefunden und als Beleg für den Ursprung der verwendeten Technik genutzt, mit der ähnliche Objekte erstellt wurden. Für den Stil und die Technik der Produktionen ist "Industrie (Technik)" zu verwenden. 

Related concepts:
involves ....  industry (technique)
................  (<historical, theoretical, and critical concepts>, <concepts in the arts and humanities>, Associated Concepts (hierarchy name)) [300264629]

Sources and Contributors:
industria (grupo de objetos)............  [CDBP-SNPC Preferred]
...............................................  TAA database (2000-)
industrie (objectgroepen)............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
............................................  AAT-Ned (1994-)
Industrie............  [IfM-SMB-PK Preferred]
....................  Duden [online] (2011-) http://www.duden.de/node/729691/revisions/1202544/view
....................  GND - Gemeinsame Normdatei http://d-nb.info/gnd/4026779-9
....................  Wortschatz Universität Leipzig [online] (1998 -) "Industrie", accessed 9. Jul 2015
Industrien............  [IfM-SMB-PK]
.......................  Duden [online] (2011-) http://www.duden.de/node/729691/revisions/1202544/view
industry (object groupings)............  [VP Preferred]
...............................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) Accessed 06/13/2002.
...............................................  Grove Dictionary of Art online (1999-2002) "Archaeology: Dating techniques." Accessed 06/13/2002.
...............................................  Oxford English Dictionary Online (2002-) Accessed 06/13/2002.
 
Subject: .....  [CDBP-SNPC, IfM-SMB-PK, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Grove Dictionary of Art online (1999-2002)
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
German .......... [IfM-SMB-PK]
.......... IfM Berlin

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust