The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300451671
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300451671

 

Record Type: concept
innovation (functional concepts (general), Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: The practical implementation of ideas that result in the introduction of new goods or services. Innovation can refer to something new, or the practice of developing and introducing new things. Innovation is most commonly associated with business and technology, but it happens in any field where people introduce change.
 
Terms:
innovation (preferred,C,U,English-P,D,U,VN)
innovating (C,U,English,AD,U,U)
innovations (C,U,English,UF,U,U)
innovatie (C,U,Dutch-P,D,U,VN)
innovaties (C,U,Dutch,AD,U,PN)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of functional concepts (general)
........ functional concepts (general) (G)
Hierarchy of innovation
............ innovation (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Proces waarbij de basis gevormd wordt door ideeën dewelke gegenereerd worden door het creatief benaderen van bepaalde probleemstellingen. Deze ideeën ondergaan een ontwikkeling die leidt tot een prototype van product, dienst, proces of een combinatie ervan. Innovaties die technisch zijn gaan over het sterk verbeteren/vernieuwen van een bepaald product of het proces waarmee dit product wordt ontwikkeld. Men spreekt van een niet-technische innovatie als de vernieuwing zich afspeelt op organisatorisch vlak. 

Sources and Contributors:
innovatie............  [ANET Preferred, VP]
....................  Anet, working group AAT
....................  Christensen, Het innovatiedilemma (2015) 58-91
....................  Doorman, et al. Innoveren kan je leren (2015)
....................  Oud-nieuw: ouderen als uitgangspunt voor innovatief ontwerpen (1998)
innovaties............  [ANET, VP]
.......................  Anet, working group AAT
innovating............  [VP]
.......................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
innovation............  [ANET, VP Preferred]
.......................  Anet, working group AAT
.......................  Merriam-Webster Dictionary [online] (2008-)
.......................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
innovations............  [ANET, VP]
.......................  Anet, working group AAT
 
Subject: .....  [ANET, VP]
 
Note:
English .......... [ANET, VP]
.......... Anet, working group AAT
Dutch .......... [ANET, VP]
.......... Anet, working group AAT

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust