The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300389750
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300389750

 

Record Type: concept
logographic systems (writing systems, <languages and writing systems by general type>, ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Writing systems that use logograms, which are written or pictorial symbols intended to represent a whole word. Writing systems that make use of logograms include Chinese, Egyptian hieroglyphic writing, and early cuneiform writing systems. No known writing system is totally logographic; all known systems have both logograms and symbols representing particular sounds or syllables.
 
Terms:
logographic systems (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
logographic system (C,U,English,AD,U,SN)
logographies (C,U,English,UF,U,U)
systems, logographic (C,U,English,UF,U,U)
beeldschriften (C,U,Dutch-P,D,U,U)
beeldschrift (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of language-related concepts
........ language-related concepts (G)
Hierarchy of <languages and writing systems>
............ <languages and writing systems> (G)
Hierarchy of <languages and writing systems by general type>
................ <languages and writing systems by general type> (G)
Hierarchy of writing systems
.................... writing systems (G)
Hierarchy of logographic systems
........................ logographic systems (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Schriften waarin gebruik wordt gemaakt van logogrammen, geschreven of getekende symbolen die een heel woord voorstellen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het Chinees, het Egyptische hiĆ«rogliefenschrift en vroege vormen van het spijkerschrift. Voor zover bekend is geen enkel schrift geheel logografisch; alle bekende beeldschriften gebruiken zowel logogrammen als symbolen die bepaalde geluiden of lettergrepen voorstellen. 

Related concepts:
involved with ....  logograms (signs)
........................  (script and type signs, <script and type forms>, ... Components (hierarchy name)) [300389753]

Sources and Contributors:
beeldschrift............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  UvA Talen
.......................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
beeldschriften............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  UvA Talen
.............................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
logographic system............  [VP]
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
logographic systems............  [VP Preferred]
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
logographies............  [VP]
.......................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
systems, logographic............  [VP]
...................................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust