The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300404279
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300404279

 

Record Type: concept
pupil of (attribution qualifier) (<qualifiers for creators working directly with a known creator>, attribution qualifiers, ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Qualifier used for attributions of works by an unknown creator working under a named creator, where the relationship is apparently close, probably a student/teacher relationship; implies the unknown artist is probably younger or less experienced than the named artist; synonymous with student of.
 
Terms:
pupil of (attribution qualifier) (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
leerling van (C,U,Dutch-P,D,U,U)
student van (C,U,Dutch,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <concepts in the arts and humanities>
........ <concepts in the arts and humanities> (G)
Hierarchy of <historical, theoretical, and critical concepts>
............ <historical, theoretical, and critical concepts> (G)
Hierarchy of qualifiers (general concept)
................ qualifiers (general concept) (G)
Hierarchy of attribution qualifiers
.................... attribution qualifiers (G)
Hierarchy of <qualifiers for creators working directly with a known creator>
........................ <qualifiers for creators working directly with a known creator> (G)
Hierarchy of pupil of (attribution qualifier)
............................ pupil of (attribution qualifier) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Qualifier die gebruikt wordt voor de toeschrijving van werken van een onbekende maker die werkt voor de genoemde kunstenaar, als de twee blijkbaar een nauwe student-leraarverhouding hadden; de term impliceert dat de onbekende kunstenaar waarschijnlijk jonger en minder ervaren is dan de genoemde kunstenaar; synoniem met 'student van'. 

Sources and Contributors:
leerling van............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  UvA Talen
.......................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
pupil of (attribution qualifier)............  [VP Preferred]
.....................................................  Cataloging Cultural Objects, CCO (2006)
.....................................................  CDWA online (1995-)
.....................................................  Grove Art Online (2008-)
.....................................................  National Gallery of Art, Washington online (2001-)
student van............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  UvA Talen
.......................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Cataloging Cultural Objects, CCO (2006)
.......... CDWA online (1995-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust