The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300404206
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300404206

 

Record Type: concept
narrative poetry (poetry, <poetry and poems>, ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Form of poetry that tells a story, often making use of the voices of a narrator and characters as well. The story may be written in metered verse, but not necessarily following rhythmic patterns.
 
Terms:
narrative poetry (preferred,C,U,LC,English-P,D,U,B)
poetry, narrative (C,U,English,UF,U,U)
narratieve poëzie (C,U,Dutch-P,D,U,U)
verhalende dichtkunst (C,U,Dutch,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <concepts in the arts and humanities>
........ <concepts in the arts and humanities> (G)
Hierarchy of <genres in literature and performing arts>
............ <genres in literature and performing arts> (G)
Hierarchy of <genres for literature>
................ <genres for literature> (G)
Hierarchy of <poetry and poems>
.................... <poetry and poems> (G)
Hierarchy of poetry
........................ poetry (G)
Hierarchy of narrative poetry
............................ narrative poetry (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Vorm van poëzie waarin een verhaal wordt verteld, en waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van de stemmen van een verteller en/of een of meer personages. Het verhaal kan in versvorm met een bepaald metrum zijn geschreven, maar hoeft niet noodzakelijk ritmische patronen te volgen. 

Related concepts:
required for ....  narrative poems
......................  (<poems by form>, poems, ... Associated Concepts (hierarchy name)) [300404207]

Sources and Contributors:
narratieve poëzie............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
................................  AAT-Ned (1994-)
................................  UvA Talen
narrative poetry............  [VP Preferred]
.............................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.............................  Library of Congress Authorities online (2002-) sh 85089846
.............................  Schneider, Contemporary Narrative Poem (2012)
poetry, narrative............  [VP]
................................  Getty Vocabulary Program rules
verhalende dichtkunst............  [RKD, AAT-Ned]
......................................  AAT-Ned (1994-)
......................................  UvA Talen
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... Schneider, Contemporary Narrative Poem (2012)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust