The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300107168
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300107168

 

Record Type: concept
Ionian Island Style (Greek sculpture styles, Aegean sculpture styles, ... Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: Refers to a style of Archaic Greek sculpture found on the Ionian Islands, off the southern coast of Peloponnesus. It is characterized by the use of marble rather than limestone, which had been common earlier, and by a progressive understanding of human anatomy and the development of new formal concepts.
 
Terms:
Ionian Island Style (preferred,C,U,English-P,D,U,A)
愛奧尼亞群島風格 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
愛奧尼亞島風格 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
ài ào ní yǎ qún dǎo fēng gé (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
ai ao ni ya qun dao feng ge (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
ai ao ni ya ch'ün tao feng ko (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
stijl van de Ionische eilanden (C,U,Dutch-P,D,U,U)
Estilo jónico insular (C,U,Spanish-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  F.FL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by region>
........ <styles, periods, and cultures by region> (G)
Hierarchy of Early Western World
............ Early Western World (G)
Hierarchy of Mediterranean (Early Western World)
................ Mediterranean (Early Western World) (G)
Hierarchy of Aegean
.................... Aegean (G)
Hierarchy of Aegean styles
........................ Aegean styles (G)
Hierarchy of Aegean sculpture styles
............................ Aegean sculpture styles (G)
Hierarchy of Greek sculpture styles
................................ Greek sculpture styles (G)
Hierarchy of Ionian Island Style
.................................... Ionian Island Style (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 指稱在伯羅奔尼撒半島南部的愛奧尼亞群島所發現的一種古希臘雕塑風格。此風格的特徵為使用大理石取代早期所普遍使用的石灰岩、對於人體解剖結構的一種愈趨深入的了解,以及嶄新形式概念的發展。 
Dutch ..... Verwijst naar een Archaïsch Griekse stijl in de beeldhouwkunst gevonden op de Ionische eilanden voor de zuidelijke kust van de Peloponnesus. De stijl kenmerkt zich door het gebruik van marmer in plaats van kalksteen, dat eerder algemeen werd gebruikt, door een toenemende vaardigheid in het weergeven van de menselijke anatomie, en door de ontwikkeling van nieuwe geometrische concepten. 
Spanish ..... Alude a un estilo de escultura griega Arcaica encontrado en las Islas Jónicas, fuera de la costa del sur del Peloponeso. Se caracteriza por el uso de mármol en lugar de caliza que había sido común anteriormente y por un progresivo conocimiento de la anatomía humana y el desarrollo de nuevos conceptos formales. 

Sources and Contributors:
愛奧尼亞群島風格............  [AS-Academia Sinica Preferred]
.................  AS-Academia Sinica data (2014-)
愛奧尼亞島風格............  [AS-Academia Sinica]
.................  AS-Academia Sinica data (2014-)
ai ao ni ya ch'ün tao feng ko............  [AS-Academia Sinica]
..................................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
ai ao ni ya qun dao feng ge............  [AS-Academia Sinica]
...............................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
ài ào ní yǎ qún dǎo fēng gé............  [AS-Academia Sinica]
...............................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
Estilo jónico insular............  [CDBP-SNPC Preferred]
......................................  Alonso, Historia del Arte, 5 vol (1999) 1:191
Ionian Island Style............  [VP Preferred]
...................................  Metropolitan Museum of Art, Greek Art of the Aegean Islands (1979) 195
stijl van de Ionische eilanden............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.....................................................  AAT-Ned (1994-)
.....................................................  Winkler Prins Encyclopedie (1990)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Winkler Prins Encyclopedie (1990)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Winkler Prins Encyclopedie (1990)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust