The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300056339
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300056339

 

Record Type: concept
sotto in sù (illusionism, <visual and representational concepts>, ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Meaning "from below upwards" in Italian, refers to distinctive representations, generally in two-dimensional art, in which foreshortening is employed to create the realistic effect of architecture, figures, and objects being seen from a point of view below the art work, as opposed to a point of view opposite the work of art. It was used to some extent in ancient Roman mural paintings, but is most often seen in Western art dating from the Renaissance forward. It was typically used in ceiling paintings, wall paintings placed high on a wall, and other paintings or bas-reliefs meant to be seen from below. Some, but not all, "di sotto in su" depicitions may be drawn from a "worm's-eye view," which is drawn as if the viewer is lying on the floor and looking upward.
 
Terms:
sotto in sù (preferred,C,U,English-P,D,L,N)
sotto in sù (Italian-P,D,U,N)
sotto in sù (Spanish-P,D,L,N)
di sotto in sù (C,U,English,UF,U,N)
di sotto in sù (Italian,UF,U,N)
di sotto in su (C,U,English,UF,U,N)
di sotto in su (Italian,UF,U,N)
sotto in su (C,U,English,UF,U,N)
sotto in su (Spanish,AD,U,N)
sotto in su (Italian,UF,U,N)
sotto in su (Dutch-P,D,U,U)
仰視角透視畫法 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
仰角透視 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
天頂畫短縮法 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
由下而上 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
yǎng shì jiǎo tòu shì huà fǎ (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
yang shi jiao tou shi hua fa (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
yang shih chiao t'ou shih hua fa (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
sotto in sú (C,U,Spanish,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <concepts in the arts and humanities>
........ <concepts in the arts and humanities> (G)
Hierarchy of artistic concepts
............ artistic concepts (G)
Hierarchy of formal concepts (artistic concept)
................ formal concepts (artistic concept) (G)
Hierarchy of <visual and representational concepts>
.................... <visual and representational concepts> (G)
Hierarchy of illusionism
........................ illusionism (G)
Hierarchy of sotto in sù
............................ sotto in sù (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 義大利文意指「由下往上」,多指平面藝術的表現手法,運用前縮透視法,創作出視角由下往上仰觀建築、人物、物件等藝術品的逼真效果,與藝術品正對面視角畫法相反。古羅馬壁畫在某種程度上也應用此手法,但最常見於文藝復興時期以降的西方藝術。此法通常用於天花板壁畫,牆面高處的壁畫,以及其他應從下往上觀賞的繪畫或淺浮雕。部份「仰視角透視」描繪會以「蛙眼透視畫法」或「蟲瞻視野」來繪製,彷彿觀者躺臥在地板向上觀看。 
Dutch ..... Italiaanse term die letterlijk 'van beneden naar boven toe' betekent en die verwijst naar het toepassen van verkorting, meestal in de tweedimensionale kunst, om een realistisch effect te bereiken in de weergave van architectonische elementen en van figuren en objecten die vanaf een lager standpunt dan het kunstwerk zelf worden beschouwd, en dus niet vanuit een positie recht tegenover het kunstwerk. De term wordt soms ook gebruikt om te verwijzen naar Oud-Romeinse muurschilderingen, maar wordt vooral gebruikt voor westerse kunst uit de renaissance en later. Meestal verwijst de term dan naar plafondschilderingen, wandschilderingen hoog op een muur en andere schilderijen of bas-reliëfs die van onderaf moeten worden bekeken. Sommige 'di sotto in su'-afbeeldingen zijn getekend vanuit een 'kikkerperspectief' of 'wormperspectief', waarbij het de bedoeling is dat de beschouwer vanuit een liggende houding op de vloer omhoog kijkt. 
Spanish ..... Representación de arquitectura y figuras, usualmente en el cielo raso, mostrada desde abajo en un escorzo extremo. 

Related concepts:
distinguished from ....  worm's-eye views
..................................  (<images by vantage point or orientation>, <visual works by form of image>, ... Visual and Verbal Communication (hierarchy name)) [300015544]

Sources and Contributors:
仰視角透視畫法............  [AS-Academia Sinica Preferred]
.................  TELDAP database (2009-)
仰角透視............  [AS-Academia Sinica]
...........  大英百科全書線上繁體中文版 August 31, 2011
...........  智慧藏百科全書網 August 31, 2011
...........  雄獅西洋美術辭典 p. 972
天頂畫短縮法............  [AS-Academia Sinica]
.................  藝術名詞與技法辭典 p. 426
由下而上............  [AS-Academia Sinica]
...........  大英視覺藝術百科全書 Vol. 9,pp. 177
di sotto in su............  [VP]
.............................  Contributed as a candidate term Candidate term - FDA - September 1989
di sotto in sù............  [VP]
.............................  Grove Dictionary of Art online (1999-2002) "Illusionism." Accessed 05/15/2002.
.............................  Oxford Companion to Western Art [online] (2008-)
.............................  Oxford Concise Dictionary of Art & Artists (1996)
sotto in su............  [CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned Preferred, VP]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 28 July 2008
.......................  Lucie-Smith, Thames & Hudson Dictionary of Art Terms (1986) 174
.......................  Murray, Dictionary of Art and Artists (1971) 391
.......................  Oxford Companion to Art (1984) 1076
.......................  Tesauro de Arte & Arquitectura (TAA) [online] (2000-)
.......................  Wittkower, Arte y Arquitectura en Italia 1600-1750 (1985)
sotto in sù............  [CDBP-SNPC Preferred, VP Preferred]
.......................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......................  Grove Art Online (2008-)
.......................  Tesauro de Arte & Arquitectura (TAA) [online] (2000-)
sotto in sú............  [CDBP-SNPC]
.......................  TAA database (2000-)
yang shih chiao t'ou shih hua fa............  [AS-Academia Sinica]
.....................................................  TELDAP database (2009-)
yang shi jiao tou shi hua fa............  [AS-Academia Sinica]
...............................................  TELDAP database (2009-)
yǎng shì jiǎo tòu shì huà fǎ............  [AS-Academia Sinica]
...............................................  TELDAP database (2009-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Grove Art Online (2008-)
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... TELDAP database (2009-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust