The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300411643
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300411643

 

Record Type: concept
warrior priests (people in religion, <people in religion and related occupations>, ... People (hierarchy name))

 

Note: Individuals, known in several cultures, who perform the ritual duties of a priest as well as accompanying troops or taking part in war. Examples are in the Aztec culture, where warrior priests carried sacred idols and conducted human sacrifices on the battlefield.
 
Terms:
warrior priests (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
warrior priest (C,U,English,AD,U,SN)
priests, warrior (C,U,English,UF,U,U)
warrior-priests (C,U,English,UF,U,U)
krijger-priesters (C,U,Dutch-P,D,T,U)
krijger-priester (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HG

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of People (hierarchy name)
.... People (hierarchy name) (G)
Hierarchy of people (agents)
........ people (agents) (G)
Hierarchy of <people by occupation>
............ <people by occupation> (G)
Hierarchy of <people in the humanities>
................ <people in the humanities> (G)
Hierarchy of <people in religion and related occupations>
.................... <people in religion and related occupations> (G)
Hierarchy of people in religion
........................ people in religion (G)
Hierarchy of warrior priests
............................ warrior priests (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Personen, zoals bekend in diverse culturen, die de rituele taken van een priester uitvoeren maar ook troepen begeleiden of deelnemen aan oorlogen. Voorbeelden zijn bekend uit de Aztekencultuur, waar deze personen heilige afgodsbeelden droegen en mensenoffers brachten op het slagveld.  

Sources and Contributors:
krijger-priester............  [RKD, AAT-Ned]
.............................  AAT-Ned (1994-)
krijger-priesters............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
................................  AAT-Ned (1994-)
priests, warrior............  [VP]
.............................  Getty Vocabulary Program rules
warrior priest............  [VP]
.............................  Golden Kingdoms [exhibition] [2017]
warrior priests............  [VP Preferred]
.............................  Aguilar-Moreno, Handbook to Life in the Aztec World (2007)
.............................  Dumbarton Oaks online (2002-)
.............................  Golden Kingdoms [exhibition] [2017]
.............................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
warrior-priests............  [VP]
.............................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  UvA Talen
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Aguilar-Moreno, Handbook to Life in the Aztec World (2007)
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust