The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300386021
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300386021

 

Record Type: concept
Danubian (prehistoric) (Ancient European, European, ... Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: The prehistoric cultures of the regions surrounding the Danube river and beyond, particularly the agrarian societies in central and eastern Europe, from the Balkans to the Low Countries and the Paris Basin. In addition to establishing the distinctive pottery traditions of Linear Pottery culture, stroked pottery culture, and Rössen culture, the early phases of Danubian peoples cleared forests, cultivated fertile loess soils, kept domesticated cows, goats, pigs, sheep, and dogs.
 
Terms:
Danubian (prehistoric) (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
Danubisch (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  F.FL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by region>
........ <styles, periods, and cultures by region> (G)
Hierarchy of European
............ European (G)
Hierarchy of Ancient European
................ Ancient European (G)
Hierarchy of Danubian (prehistoric)
.................... Danubian (prehistoric) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... De prehistorische culturen van de gebieden rondom de Donau en verder ervandaan, met name de agrarische samenlevingen van Midden- en Oost-Europa, van de Balkan tot de Lage Landen en het Bekken van Parijs. Naast het feit dat hier de kenmerkende aardewerktradities van de bandkeramiek, steekbandkeramiek en Rössencultuur zijn ontstaan, kapten de vroege Danubische volkeren bossen, cultiveerden zij vruchtbare lössgrond en hoedden zij gedomesticeerde koeien, geiten, varkens, schapen en honden. 

Sources and Contributors:
Danubian (prehistoric)............  [VP Preferred]
.........................................  Champion et al., Prehistoric Europe (1984)
.........................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.........................................  Gardner's Art Through the Ages (1996)
.........................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
.........................................  Sandars, Prehistoric Art in Europe (1985)
Danubisch............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
....................  AAT-Ned (1994-)
....................  UvA Talen
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Champion et al., Prehistoric Europe (1984)
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust