The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300025069
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300025069

 

Record Type: concept
chemical engineers (engineers, <people in engineering, building trades and planning>, ... People (hierarchy name))

 

Note: Refers to people employed in the design and development of the processes of creating chemicals and in the operation and requirements of a chemical plant. They are concerned with data and predictions that often have to be obtained or confirmed with pilot experiments. Their activities differ from chemists in that chemists deal with the research of and actual creation of chemicals.
 
Terms:
chemical engineers (preferred,C,U,LC,English-P,D,U,PN)
chemical engineer (C,U,English,AD,U,SN)
chemical engineers' (C,U,English,AD,U,N)
chemical engineer's (C,U,English,AD,U,N)
engineers, chemical (C,U,English,UF,U,N)
化學工程師 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
huà xué gōng chéng shī (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
hua xue gong cheng shi (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
hua hsüeh kung ch'eng shih (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
scheikundig ingenieurs (C,U,Dutch-P,D,U,U)
scheikundig ingenieur (C,U,Dutch,AD,U,U)
ingenieros químicos (C,U,Spanish-P,D,U,PN)
ingeniero químico (C,U,Spanish,AD,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  H.HG

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of People (hierarchy name)
.... People (hierarchy name) (G)
Hierarchy of people (agents)
........ people (agents) (G)
Hierarchy of <people by occupation>
............ <people by occupation> (G)
Hierarchy of <people in engineering, building trades and planning>
................ <people in engineering, building trades and planning> (G)
Hierarchy of engineers
.................... engineers (G)
Hierarchy of chemical engineers
........................ chemical engineers (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 從事化學品研發製作或參與化學廠之運作的人員,常需進行先導實驗以獲得所需數據或驗證實驗預測。其工作與專門研究化學品及其生成的化學家不同。 
Dutch ..... Verwijst naar mensen die werken aan het ontwerp en de ontwikkeling van processen waarmee chemicaliën worden gemaakt en aan de activiteiten in en eisen voor een chemische installatie. Zij houden zich bezig met gegevens en voorspellingen die vaak moeten worden verkregen of bevestigd met proeven of experimenten. Hun activiteiten verschillen in zoverre van die van chemici dat chemici zich wijden aan het onderzoek naar en de feitelijke vervaardiging van chemicaliën. 

Related concepts:
distinguished from ....  chemists (scientists)
..................................  (scientists, <people in science-related occupations>, ... People (hierarchy name)) [300025793]
practice/study ....  chemical engineering
............................  (engineering, science (modern discipline), ... Disciplines (hierarchy name)) [300054480]

Sources and Contributors:
化學工程師............  [AS-Academia Sinica Preferred]
..............  國立編譯館學術名詞資訊網 December 15, 2011
chemical engineer............  [VP]
................................  Getty Vocabulary Program rules
chemical engineers............  [VP Preferred]
...................................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
...................................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
chemical engineers'............  [VP]
...................................  Getty Vocabulary Program rules
chemical engineer's............  [VP]
...................................  Getty Vocabulary Program rules
engineers, chemical............  [VP]
...................................  Getty Vocabulary Program rules
hua hsüeh kung ch'eng shih............  [AS-Academia Sinica]
...............................................  TELDAP database (2009-)
hua xue gong cheng shi............  [AS-Academia Sinica]
.........................................  TELDAP database (2009-)
huà xué gōng chéng shī............  [AS-Academia Sinica]
.........................................  TELDAP database (2009-)
ingeniero químico............  [CDBP-SNPC Preferred, VP]
................................  Diccionario de la Lengua Española (1992) 1166
ingenieros químicos............  [VP]
...................................  Getty Vocabulary Program rules
scheikundig ingenieur............  [RKD, AAT-Ned]
......................................  AAT-Ned (1994-)
scheikundig ingenieurs............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.........................................  AAT-Ned (1994-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Chemical engineering." Accessed 15 April 2003
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... TELDAP database (2009-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust