The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300375595
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300375595

 

Record Type: concept
Liliales (order) (Liliopsida (class), Angiospermae (division), ... Living Organisms (hierarchy name))

 

Note: Family containing 16 genera and around 635 species of herbs and shrubs, native primarily to temperate and subtropical regions. Members typically have 6-segmented flowers and 3-chambered capsular fruits, occasionally berries. The leaves usually have parallel veins and are clustered at the base of the plant but may alternate along the stem or be arranged in whorls. Most species have an underground storage structure, such as a bulb.
 
Terms:
Liliales (order) (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
Liliales (order) (Latin-P,D,U,U)
Liliales (orde) (Dutch-P,D,U,U)
liliales (order) (C,U,English,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Living Organisms (hierarchy name)
.... Living Organisms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of living organisms (entities)
........ living organisms (entities) (G)
Hierarchy of Eukaryota (domain)
............ Eukaryota (domain) (G)
Hierarchy of Plantae (kingdom)
................ Plantae (kingdom) (G)
Hierarchy of Angiospermae (division)
.................... Angiospermae (division) (G)
Hierarchy of Liliopsida (class)
........................ Liliopsida (class) (G)
Hierarchy of Liliales (order)
............................ Liliales (order) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Familie die 16 genera en circa 635 soorten kruiden en heesters omvat, die hoofdzakelijk in gematigde en subtropische gebieden inheems zijn. Ze dragen meestal bloemen met zes segmenten en doosvruchten met drie kamers, en soms bessen. De bladeren hebben meestal evenwijdig lopende aderen en zijn groepsgewijs gerangschikt aan de basis van de plant, hoewel ze ook afwisselend langs de stam of kransgewijs voorkomen. De meeste soorten hebben een ondergrondse opslagstructuur, bijvoorbeeld in de vorm van een bol. 

Sources and Contributors:
Liliales (order)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  ITIS: Integrated Taxonomic Information System online (2005-)
.............................  NCBI Taxonomy Browser (2008-)
.............................  USDA Classification online (2008-)
liliales (order)............  [VP]
.............................  USDA Classification online (2008-)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust